De får strategisk mobilitet 2021

För femtonde året i rad har nu bidragstagarna i SSF Strategisk Mobilitet (SM 21) utsetts. Tio miljoner kronor fördelas på nio projekt. Programmets syfte är att ge forskare möjligheten att utvecklas genom att under en tid byta miljö, att gå från akademi/forskningsinstitut till näringsliv/myndighet/sjukhus, eller tvärtom.

Årets projekt spänner över en mängd områden och handlar om allt ifrån att snabbare kunna diagnostisera luftvägsinfektioner med hjälp av biosensorer i patienters utandningsluft, till att energieffektivisera AI genom att skapa hårdvara mer lik den mänskliga hjärnan med så kallade memristorer.

Här är de tio projekten som får 2021 års bidrag:

Mattias Borg, Lunds universitet -> Ericsson Research får 1 328 800 kronor för ”Robust neuromorf beräkning med ferroelektriska memristorer”

Saikat Chatterjee, Kungliga Tekniska Högskolan -> Karolinska Universitetssjukhuset får 1 166 000 kronor för ”Förklarbart maskininlärningsbaserat system för tidig varning”

Tobias Gebäck, Chalmers Tekniska Högskola -> Astra Zeneca får 1 060 000 kronor för ”Mekanistisk modellering av nanopartikel-formuleringar”

Stefan Jonsson, Kungliga Tekniska Högskolan -> Karolinska Universitetssjukhuset får 1 270 000 kronor för ”MRT av patologisk blodförsörjning genom flödesekvationer”

Malin Lindstedt, Lunds Universitet -> Alligator Bioscience AB får 1 239 955 kronor för ”Förbättrad immunterapeutisk behandling av cancer”

Gemma Mestres, Uppsala universitet -> Q-linea får 1 095 700 kronor för ”Biosensor för tidig diagnostik av nedre luftvägsinfektioner”

Rafael Puerta, Ericsson AB -> Kungliga Tekniska Högskolan får 553 267 kronor för ”Fotonikassisterade cellfria högkapacitet-6G-nätverk”

Sasikumar Punnekkat, Mälardalens universitet -> Ericsson får 1 259 578 kronor för ”DAISY- Pålitliga autonoma system av system”

Ramesh Vetukuri, Sveriges Lantbruksuniversitet-> Maribo Hilleshög Research, får 1 026 700 kronor för ”Sprayinducerad genavstängning för att kontrollera sockerbetssjukdomar”

Comments are closed.