Annons

Datastress kostar 30 miljarder per år

Bristande datakunskaper stressar svenska anställda, vilket leder till sjukfrånvaro och ineffektiva beslut. I förlängningen förlorar svenska företag 30 miljarder kronor varje år. Det visar en ny undersökning från Qlik och Accenture.

Tillsammans med Accenture har det svenskgrundade analysföretaget Qlik låtit genomföra en undersökning som visar att mindre än en av fem (17 procent) svenskar litar fullt ut på sina datakunskaper. Den svaga dataläskunnigheten leder till stress och sjukfrånvaro motsvarande fem arbetsdagar per anställd – eller runt 30 miljarder kronor per år.

– Nästan sju av tio svenskar uppger att den ökande mängden data bidrar till att öka den arbetsrelaterade stressen, säger Dan Sommer, Global Market Intelligence Lead på Qlik. Det handlar om människors hälsa, och om stora intäkter som går förlorade. Var fjärde tillfrågad säger att datastressen bidragit till att de tagit minst en sjukdag.

Vidare visar undersökningen att nio av tio svenskar ser data som en tillgång för företaget, men att få själva använder den för beslutsfattande. Mer än en tredjedel (34 procent) uppger att de hellre väljer en alternativ metod för att lyckas slutföra uppgifter. Nästan lika många (38 procent) väljer att gå på magkänsla för att fatta beslut.

– Få ifrågasätter värdet av data – men många företag behöver se över hur de jobbar med datastyrning, analys och beslutsfattande, säger Sanjeev Vohra, group technology officer och global lead på Accentures Data Business Group. Det här innefattar att ge sina anställda de verktyg och den utbildning de behöver för att kunna utnyttja de möjligheter som data erbjuder. Datadrivna företag som fokuserar på kontinuerligt lärande kommer att bli mer produktiva och konkurrenskraftiga.

Undersökningen sammanfattas i rapporten ”The Human Impact of Data Literacy” som finnas att läsa i sin helhet här. Accenture och Qlik delar också med sig fem steg som företag bör följa för att bygga en mer datadriven organisation. Företagen är även medgrundare till Data Literacy Project, ett världsomspännande community som verkar för att främja dataläskunnighet i samhället.

Rapporten ”The Human Impact of Data Literacy” bygger på en undersökning genomförd av Opinium bland 9000 heltidsanställda i företag med över 50 anställda i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Singapore, Sverige, Japan, Australien och Indien. 1000 svenska anställda deltog i undersökningen.

För att beräkna företagens intäktsförluster till följd av förseningar och sjukfrånvaro, beräknades det totala antalet timmar som gick förlorade på grund av förseningar varje vecka (med utgångspunkt i en genomsnittlig arbetsvecka under 47 arbetsveckor per år) och genomsnittet av förlorade arbetsdagar på grund av sjukfrånvaro kopplad till stress kring data varje år. Den förlorade tiden per anställd uppgick till 39 timmar och 22 minuter per år.

Comments are closed.