Annons

Data Respons köper Atero AB

Sylog Sverige AB, ett dotterföretag till Data Respons ASA, kommer att ta över 100 procent av aktierna i Linköpingsföretaget Atero AB.

Atero har 15 anställda och är specialister på mjukvaruutveckling systemkonstruktion och kommunikation för embeddedlösningar och IoT-lösningar. Företaget väntas omsätta ca 20 miljoner kronor 2017. Företaget kommer att konsolideras inom Data Respons från och med fjärde kvartalet i år.
– Atero har en imponerande kundlista och anställda med hög kompetens, säger Kenneth Ragnvaldsen, koncernchef för Data Respons. Sverige är vår största marknad med över hälften av koncernens omsättning och vi ser en trettioprocentig tillväxt i Sverige hittills i år.
Data Respons betalar 4,4 miljoner kronor kontant för Atero, plus ett årligt tillägg beroende på företagets EBIT de närmaste tre åren.

Comments are closed.