Coromatic levererar markström till Saab Gripen E

Coromatic har tecknat ett avtal med försvarskoncernen Saab om leverans av markströmsaggregat till stridsflygplanet Gripen E.


Foto: Saab AB

Aggregaten kommer att förse stridsflygplanet med el när det står på marken och vara en integrerad komponent i de funktioner som underhåller planet när det inte är i luften, s.k. Ground Support Equipment. Markströmsaggregatet spelar en viktig roll för att säkra att Gripen E alltid är tillgängligt för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Mot bakgrund av att Gripen E alltid ska vara tillgängligt, även när normal samhällskritisk infrastruktur inte är det, ställdes det höga krav på funktionaliteten i markströmsaggregatet. Det var viktigt att ta fram en smidig mobil lösning som var enkel att flytta via lastbil eller flyg. Vidare var det viktigt för Saab att kraftlösningen uppfyller extrema krav avseende väderbeständighet då den ska fungera i temperaturer från -46 grader till +49 grader. Aggregatet ska dessutom alltid vara i bruk oavsett luftfuktighet och även i tropiska klimat. En annan viktig kravställan var att det är enkelt att handha samt att serva och underhålla.

Comments are closed.