Annons

Chalmershindret på Gothenburg Horse Show firar fem år

Med maskininlärning kommer Chalmershindret på Gothenburg Horse Show 2020 att undersöka hästens språngkurva – var i förhållande till hindret som hästen har sin högsta punkt.

Chalmershindret på Gothenburg Horse Show 2020 undersöker hästens språngkurva, alltså var i förhållande till hindret som hästen har sin högsta punkt. När Chalmershindret nu firar femårsjubileum tas två nya kliv – dels kommer tekniken för första gången att vara baserad på maskininlärning, dels kommer de samlade mätteknikserfarenheterna från hindret dessutom att flytta in i Svenska ridsportförbundets utbildningsanläggning Strömsholm.

Hur en häst hoppar över ett hinder skiljer sig mellan både individer och ekipage. En del hästar hoppar för tidigt eller för sent så att högsta punkten hamnar före eller efter bommen. I ett optimalt hopp ligger högsta punkten precis över hindret, eftersom hästen då bör ha använt rätt teknik och precis lagom med kraft för sitt språng.

Till årets hinder kommer hindergruppen för första gången att använda sig av tekniken Image Processing, där en dator genom maskininlärning tränas att upptäcka hästens hovar i ett filmat språng och därigenom kan beräkna koordinaterna för den högsta positionen i språnget över hindret.

– Det här innebär tekniska svårigheter, säger Anna Skötte som är student och projektledare för Chalmershindret 2020. Tidigare år har Chalmershindret mätt en variabel i taget. Vi ska mäta både den högsta punkten i ett vertikalt led från marken, och var den punkten förhåller sig till hindret i ett horisontellt led.

Chalmershindret drivs av Chalmersstudenter i samarbete med Gothenburg Horse Show i syfte att med ny smart teknik utöka kunskapen om hästars hoppteknik och därigenom kunna ge vetenskapligt underlag för hållbara tävlings-, tränings- och avelshästar. Liksom förra året bjuds tävlingsryttarna i Gothenburg Horse Show in till Chalmers monter i Scandinaviums foajé för att ta del av sina mätresultat.

Projektet med Chalmershindret tar ytterligare ett nytt och viktigt steg när den samlade erfarenheten från fem års mätningar på Gothenburg Horse Show flyttar in på Svenska ridsportförbundets ridhus Strömsholm. Det är efter önskemål från landslagsledare inom Ridsportförbundet om mer utvecklade vetenskapliga mätningar, som Chalmers engageras för att tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Hästnäringens riksanläggningar vidareutveckla det uppkopplade ridhuset på Strömsholm och komplettera med bland annat kameror och sensorer för biomekanik.

Vad betyder detta samarbete för hästnäringen och ridsporten i Sverige?

– Inom hästvärlden har vi en herrans massa vedertagna sanningar som vi inte har haft möjlighet att testa vetenskapligt, säger Tomas Torgersen som är tävlingsledare för Gothenburg Horse Show. Nu finns den möjligheten och då är det bara fantasin som sätter gränser framåt.

– Precis som landslag inom andra idrotter vetenskapligt mäter hur de kan förändra sin träning och nå bättre resultat, behöver vi mäta hur hästen beter sig, vad ryttarna gör och hur det påverkar hästarna, säger Daniel Svensson, huvudlärare i hoppning vid Ridskolan Strömsholm och Flyinge och en av de drivande personerna bakom samarbetet med Chalmers. Chalmers har ju utvecklat sådana mätmetoder under flera år och de erfarenheterna vill vi ta del av, istället för att uppfinna hjulet igen, för att undersöka vad som är mest gynnsamt för hästen och ger bäst resultat i tävlingssammanhang.

Med projektet ”Chalmershindrets fortsättning”, som ingår i Chalmers nya utbildningssatsning Tracks, kommer studenter från olika utbildningsområden att utmaningsdrivet jobba vidare med att utveckla både nya och befintliga tekniker för hästars välfärd och prestation.

Vilken betydelse har samarbetet med Strömsholm för Chalmers?

– Det innebär att tekniken som demonstreras på Gothenburg Horse Show genom Chalmershindren utvecklas vidare och ges en möjlighet att via Strömsholm nå ut i hästvärlden, säger Magnus Karlsteen som är ansvarig för Chalmershindret och Chalmers samlade hästsportsatsning. Dessutom får Chalmers studenter och alumner medverka i att ta fram teknik som utvecklar ridsporten på högsta nivå, i samverkan med personer och hästar på en av Sveriges finaste ridsportsanläggningar, och även i ett senare skede göra tekniken tillgänglig för den vanliga ryttaren.

Comments are closed.