Annons

Bionamic och Lundaforskare vann FDA-tävling

Lundabolaget Bionamic och forskare från Lunds universitet kom, som ett team, på delad första plats i en tävling anordnad av amerikanska FDA, Food and Drug Administration, och NCI, National Cancer Institute. Deras AI-baserade datormodell klarade av att till 100 procent identifiera och rätta till hopblandade analysresultat från tumörbiopsier i en stor och komplex datamängd.

Bionamic tog i samarbete med fyra forskare vid teoretisk fysik vid Lunds universitet fram en vinnande modell som korrigerade samtliga fel utan att införa några nya. De delar första platsen i tävlingen med en akademisk grupp från Wright State University. Vinsten består bland annat i att arbetet blir publicerat i vetenskapstidningen Nature Medicine. Drygt 30 lag från företag och högrankade universitet deltog med sammanlagt cirka 100 bidrag i tävlingen.
Bakgrunden till FDA:s och NCI:s intresse är att felmärkta och ihopblandade prover från exempelvis cancerbiopsier är ett stort men ofta förbisett problem som kan få riktigt allvarliga konsekvenser. Fel av den här typen är svåra att hitta och därför komplicerade att rätta till, och det finns idag inte någon bra lösning för att komma tillrätta med problemet.
FDA och NCI anordnade tävlingen för att ta hjälp av de skarpaste företagen och mest kompetenta forskargrupperna att hitta metoder för detta.
– Vår grupp har en unik kombination av kunskaper inom cancerforskning och artificiell intelligens, och en förmåga att integrera och utnyttja dem optimalt, säger Anders Carlsson, grundare och vd för Bionamic. En av anledningarna till att ställa upp var att det är spännande att jämföra sig med de allra bästa inom området. Nu blir nästa steg att hjälpa till att implementera vår modell hos NCI. Modellen kommer beskrivas i detalj i en kommande publikation i Nature Medicine, och vid en konferens i Washington D.C. i maj.
Övriga lagmedlemmar i tävlingen var Patrik Edén, Björn Linse, Mattias Ohlsson och Carsten Peterson på Teoretisk Fysik, Lunds universitet.

Comments are closed.