Annons

Bättre kunskap om mobilladdare

I december 2016 gjorde Elsäkerhetsverket en Sifo-undersökning kring konsumenters vanor om köp och användning av USB-laddare. Nu, 2017, visar en uppföljande mätning på vissa positiva effekter.

10elsak06
Foto: Mostphotos

Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare innehöll en Sifoundersökning där 1000 personer mellan 16-79 år fick svara på frågor om köp och användning av USB-laddare.

Resultatet kom i december 2016 och visade bland annat att:
En av tio var villiga att betala mer än 150 kronor för en laddare.
En av fyra köpte alltid laddare av kända märken, medan nästan hälften ibland eller alltid köper laddare av okända märken.
Tre av fyra laddade ibland eller alltid på natten.
Över hälften lät laddaren ibland eller alltid sitta kvar i uttaget då man inte laddar. Detta visade sig vara vanligare bland unga än äldre.

En uppföljande undersökning har gjorts under hösten 2017, för att se om konsumenters vanor och beteenden kring USB-laddare förändrats. Exempelvis har de som väljer att köpa en laddare via Internet minskat med två procent. Nu köper de hellre laddaren i en fysisk butik.
– Vad som är mycket positivt är att hela 43 procent har hört talas om att USB-laddare fått försäljningsförbud och återkallats under året. Det är rimligt att anta att denna medvetenhet får konsumenter att tänka till när man köper mobilladdare, säger Mikael Carlson, projektledare och teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Den nya undersökningen visar bland annat att:
Fler konsumenter är villigare att betala mer än 150 kronor för en laddare idag – en ökning från 10 till 15 procent.
Var tredje som köper laddare gör det av kända märken, mot tidigare en av fyra. De som ibland eller alltid köper laddare av okända märken har minskat med fem procentenheter.
Tre av fyra laddar fortfarande ibland eller alltid på natten. En viss positiv förändring hos unga har skett, om än från ett mycket dåligt läge.
Fortfarande låter över hälften, ibland eller alltid, laddaren sitta kvar i uttaget då man inte laddar. Fortfarande vanligare bland unga än äldre.

One Response to “Bättre kunskap om mobilladdare”

  1. Texten hade varit mycket mer lättläst om ni angivit värdena i procent, i stället för med diverse bråktal.

    Jag tror mig kunna förmoda att läsare av Elektronik i Norden någorlunda behärskar procenträkning.