Annons

Batterilager saknar krav på tydlig märkning

På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket utrett informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande nätanslutna energilager för el. Rapporten visar bland annat att det saknas krav på varselmärkning vilket kan påverka elsäkerheten vid batterilageranläggningar.

10elsak02
Foto: Elsäkerhetsverket

Batterier för att lagra energi i hem och på företag utgör en växande marknad och omfattas av Elsäkerhetsverkets allmänna regelverk (gällande bestämmelser om starkströmsanläggningar, elektrisk utrustning och elektromagnetisk kompatibilitet). Nu presenterar myndigheten en rapport som visar att det brister i kraven för varselmärkning och att det kan innebära säkerhetsrisker för den som ska utföra arbete på eller installera ett batterilager.
– Vi har genomfört en kartläggning av vilka regelverk och standarder som idag gäller för energilager i form av batterilager. Syftet har varit att undersöka om de med dagens utveckling kan ses som tillräckliga för att säkerställa säkra och störningsfria elinstallationer, säger Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket, projektledare för utredningen.
I takt med att priset sjunker på både batterilager och solceller samt att regeringen nu inför bidrag till privatpersoner, förväntas antalet batterilager kopplade till solcellsanläggningar i Sverige att öka. Batterilager i kombination med solceller kan vid gynnsamma förhållanden göra att ett hushåll blir självförsörjande på el större delen av året.
– Så kallade dubbelmatade anläggningar kan utgöra en säkerhetsrisk. Att elanläggningar är korrekt märkta och att konsumenten förstår att man har ett hus som omfattar spänning från både elnät och batteri är viktigt,.
Ett annat problem för elsäkerheten är att dagens standarder för batterilager inte hanterar litium-jonbatterier fullt ut vilket är den vanligaste kemin för nya batterilager. Litium-jonbatterier kan innehålla stora mängder energi och måste kontrolleras mycket noga av tillförlitlig styrelektronik för att inte innebära en säkerhetsrisk. Det pågår ett stort arbete inom de tekniska kommittéer som jobbar med standardiseringsfrågor gällande batterilager och litium-jonbatterier.
– På Elsäkerhetsverket kommer vi att uppdatera en paragraf för varselmärkning och se över eventuellt informationsmaterial för energilagring mot de viktigaste målgrupperna, säger Mikael Carlson.

Comments are closed.