Annons

Artificiell influencer på Högskolan Väst

I projektet The Life of A.R.T är målet är att ta fram en artificiell influencer som ska locka fler ungdomar till en framtid inom teknik. Projektet bygger på data som genererats av ungdomar på sociala medier. Datainsamlingens etiska spelregler har under senare år debatterats men projektet har lagt stor vikt vid att hitta en etisk metod där ungdomarnas integritet är skyddad.

Målet i The Life of A.R.T-projektet är att ta fram en artificiell influencer som pratar teknik med ungdomar. För att tilltala målgruppen ska influencern skapas utifrån deras egna preferenser. Därför pågår just nu en datainsamling som analyserar målgruppens beteende på Instagram.

– Ungdomar är mer begränsade i sin förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser, vilket gör dem mer sårbara än vuxna, säger Andreas de Blanche, forskare inom naturvetenskap, data- och informationsvetenskap på Högskolan Väst. Det är viktig för oss att datainsamlingen inte görs på bekostnad av deltagarnas integritet.

Arbetsgruppen har konstruerat en metod för datainsamling som tar hänsyn till de etiska ställningstagandena. Endast färdigbehandlade data lagras och varken bilder, länkningar, åsikter eller annat innehåll kan härledas tillbaka till någon specifik person.

– Det som kommer att sparas är data av typen, 25 procent av personerna tillhör grupp A och 75 procent tillhör grupp B. Av de 25 procent som tillhör grupp A har 67 blått hår. Eftersom populationen är väldigt stor, alla Instagramkonton, så är det osannolikt att det i datamängden kommer att skapas en identifierbar subgrupp.

Att analysera data utan att spara den är en teknisk utmaning. Verktygen behöver vara både snabba och robusta för att genomföra analysen helt utan avbrott. Därmed ökar också kraven på att allt blir rätt från början.

– Eftersom vi använder artificiell intelligens till analysverktyget är det extra svårt att göra bearbetningen ”online”. Vi behöver utföra AI-träning utan att spara data och med begränsad möjlighet att starta om träningen från början.

Comments are closed.