Annons

AI är nästa produktionssprång

Eficode och det privata laboratoriet för artificiell intelligens, Silo.ai Oy, förändrar programvaruutvecklingens framtid med hjälp av artificiell intelligens. Målsättningen är att införa artificiell intelligens i kärnan av programvaruutvecklingsprocesserna.

Eficode och Silo.ai utreder hur artificiell intelligens kan tillämpas i utvecklingen av digitala tjänster och i olika arbetsskeden i anknytning till publicering av tjänsterna. Möjligheten att utnyttja artificiell intelligens granskas både sett ur tjänsternas kravhantering, testning av programvara, kontinuerlig publicering och genom utnyttjande av realtids- och historiedata under produktionen.
Företagen betonar att det är absolut nödvändigt för den digitala tjänsteindustrin att öka automatiseringsnivån inom programvaruutveckling.
– Ett centralt tema i förändringsarbetet hos våra kunder är att öka automatiseringsnivån under de digitala tjänsternas hela livscykel, säger Marko Klemetti, teknologichef för Eficode. Brist på intern kompetens begränsar verksamhetsmöjligheterna för många företag idag. Situationen väntas förvärras märkbart under de närmaste åren om branschen inte kan ta fram nya, betydligt effektivare verksamhetssätt än de nuvarande.
För att kunna uppnå ett produktionssprång tror Eficode och Silo.ai att det nästa naturliga steget är att sätta de olika formerna av artificiell intelligens i centrum av programvaruutvecklingen. Målsättningen med samarbetet är hitta de delområden där den artificiella intelligensens fördelar kan användas i kundprojekt under våren 2018.

Comments are closed.