Annons

ABB uppgraderar HVDC-länkar i Australien

ABB har tagit hem en order där man ska ersätta kontroll- och skyddssystemen för två viktiga högspända kraftöverföringslänkar i Australien – två länkar som innebar betydande tekniska genombrott när ABB installerade systemen för närmare två decennier sedan.

Ordern, som är värd cirka 30 miljoner dollar, innebär att man moderniserar kraftöverföringslänkarna för högspänd likström (HVDC) Murraylink och Directlink med det senaste styrsystemet ABB Ability MACH. Ersättningen av kontroll- och skyddssystemen kommer dessutom att förbättra strömsäkerheten och elnätets tillförlitlighet samtidigt som man också förlänger livslängden på länkarna.
Överföringssystemet Directlink driftsattes 2000 och var den första sammankopplingen av de regionala elmarknaderna i delstaterna New South Wales och Queensland i Australien.
Två år senare blev det 180 km långa överföringssystemet Murraylink världens längsta underjordiska HVDC-system när det togs i drift och kopplade då samman delstaterna South Australia och Victoria. Underjordiska kablar valdes för Murraylink, istället för luftledningar, i syfte att minimera den visuella och miljömässiga påverkan. Kablarna borrades under floden Murray, vägar och järnvägar samt ett antal viktiga inhemska australiska kulturarvsområden.
Både Directlink och Murraylink bygger på HVDC-teknik som introducerades av ABB för mer än 60 år sedan. I HVDC konverteras växelströmmen som används av det allmänna elnätet till likström för överföringen; ett mycket effektivare sätt att transportera stora mängder el över långa distanser med minimala förluster.
ABB kommer att genomföra uppgraderingarna åt APA Group, Australiens ledande energiinfrastrukturbolag, som sköter Directlink- och Murraylink-anläggningarna som ägs av Energy Infrastructure Investments (EII).
Centralt för uppgraderingen av båda länkarna är installationen av det senaste kontroll- och skyddssystemet ABB Ability MACH, som fungerar som hjärnan i HVDC-systemet. Genom att övervaka, styra och skydda den avancerade tekniken i omriktarstationerna säkerställer systemet tillförlitlighet och effektivitet tillsammans med fjärrstyrningsfunktioner för att säkerställa strömsäkerheten.
ABB är global ledare inom HVDC med över 120 HVDC-projekt. Det motsvarar en total installerad kapacitet på över 130 000 megawatt – ungefär hälften av den installerade basen i världen. ABB leder också branschen inom större HVDC-uppgraderingar och har slutfört projekt runt om i världen med minimala störningar i kraftflödet.

Comments are closed.