Arcam och Monivent vann i väst

Elektronikföreningen i Göteborg (EIG) har vid sitt årsmöte delat ut priser till framgångsrika företagare i regionen. Priset "Årets Elektronikföretag i Västsverige 2015" gick till Arcam AB och "Årets Ungt/nyskapat Elektronikföretag i Västsverige 2015" till Monivent AB.

Johan Brandt från Arcam tar emot priset av EIG:s ordförande Willy Bengtsson.
Foto: EIG – Elektronikindustriföreningen i Göteborg

”Årets Elektronikföretag i Västsverige 2015”
Priset vanns i år av Mölndalsföretaget Arcam AB som har utvecklat en skrivare (döpt till EBM system) som använder en magnetiskt styrd elektronstråle för att ”bygga/gjuta” metallstrukturer i 3D. Dessa additivt tillverkade detaljer kan sedan användas inom flygindustrin eller för ortopediska implantat.

Företaget har nyligen fått flera beställningar, bland annat 10 stycken EBM system till Avio Aero i Italien (största ordern hittills). Den näst största ordern var 6 system som också gick till Avio, därefter 5 system som gick till italienska Lima som tillverkar ortopediska implantat. Bolagets har koncentrerat sig mot just segmenten aerospace och medical.
Avio Aero har arbetat med företaget under en lång tid och rampar nu upp kapaciteten för att kunna rulla igång produktionen av bl.a. turbinblad till lågtrycksturbinen i GE-motorn GE9X för bland annat Boeings 777X-plan som ska flyga kommersiellt runt år 2019-2020.

”Årets Ungt/nyskapat Elektronikföretag i Västsverige 2015”.


Monivents medgrundare och vd Maria Gustafsson.
Foto: EIG – Elektronikindustriföreningen i Göteborg

 
Priset vanns den här gången av Göteborgsföretaget Monivent AB och motiveringen lyder:
”Företaget har, med sitt nytänkande och innovationsförmåga, tagit fram en lösning för att säkerställa att rätt behandling ges till de 3-6 procent nyfödda i behov av andningshjälp direkt vid födseln. Luft tvingas ner i barnets lungor för att syresätta blodet. För lite luft vid ventilering ger en ineffektiv behandling och riskerar att orsaka syrebrist medan för mycket luft kan orsaka kroniska skador på lungor och andra vitala organ. Trots detta saknas det idag verktyg för att mäta hur stora mängder luft barnet faktiskt får i sig. Företaget har utvecklat en unik lösning där luftflödet mäts trådlöst direkt i ansiktsmasken, som kopplas på existerande ventileringsutrustning, och intuitiv återkoppling på flera viktiga parametrar ges på en separat monitor under hela behandlingen. Därmed kan vårdgivaren justera mängden luft som ges och säkerställa en effektiv och skonsam behandling. En lösning som väckt stort intresse på flera håll i världen, där flera kliniker visat på ett stort behov och visat tydliga köpsignaler.”

Comments are closed.