Annons

6 svenska bolag satsar på Afrika

Sex av världens tio snabbast växande ekonomier finns i Afrika söder om Sahara. Sex svenska bolag, med bland annat effektiva logistik-, smart city-, vattenrenings-, bostads- och energilösningar, har nu blivit utvalda av STINGs Go Africa-program för att få kunskap, kontakter, verktyg och stöd för på bästa sätt utnyttja möjligheterna som utvecklingen och den otroliga techboomen i Afrika för med sig.

12sting08

Befolkningen i Afrika beräknas dubblas till 2,4 miljarder år 2050, och tillgången till smartphones och mobilt bredband exploderar över kontinenten. Nu ska internationaliseringsprogrammet STING Go Africa skapa förutsättningar för de utsedda bolagen – AsaDuro, Epishine, Greenwater, iFoodbag, Red Flash och ReStock – att snabbare lyckas med sina etableringar och affärer på utvalda afrikanska marknader.
– Både möjligheterna och utmaningarna är stora i Afrika. Med Go Africa vill vi få fler svenska innovativa småföretag att våga satsa i Afrika och ge dem verktygen att framgångsrikt etablera sig och lyckas med sina första projekt och affärer, säger Karin Ruiz, programledare för Go Africa och coach på STING.
Bolagen kommer att få tillgång till STINGs och programmets partners nätverk och få introduktioner till lokala kontakter på marknaderna, och möjlighet till soft landing på utvalda tech-hubbar i projektets fokusmarknader Kenya, Tanzania, Nigeria och Rwanda. Teamen kommer också att delta i individuella coachningsmöten varje månad för att diskutera utmaningar, framsteg, go to market-strategier och andra frågor, och få tillgång till särskilda experter för ännu mer specialiserad feedback. Det kommer också att hållas workshoppar där alla bolagen deltar för att tillsammans lösa problem som de har stött på.
Go Africa-programmet organiseras och leds av STING i samarbete med Inclusive Business Sweden, Swecare, SP och Swedish ICT, med finansiering från Tillväxtverket.

Comments are closed.