Annons

12 miljoner för att utveckla vård och omsorg i hemmiljö

Att hitta nya lösningar för personer som vårdas i hemmet eller på vård- och omsorgsboende. Det är det övergripande målet med den nya samverkansmiljö som nu byggs upp på Luleå tekniska universitet, där forskare, vård- och omsorgsaktörer och företag kan mötas för att utveckla och testa nya arbetssätt och digitala produkter och tjänster.

01lule01
Per-Olof Egnell,  Luleå tekniska universitet.


– Tanken är att patienter, brukare och anhöriga, vård- och omsorgspersonal, företag och forskare ska kunna nyttja sina kompetenser, prioritera utifrån behoven och göra gemensamma ansökningar till olika utvecklingsprojekt, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet.
EIC är koordinator för projektet ”Samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet”, som löper över tre år och har en budget på drygt tolv miljoner kronor. Samverkansparter i projektet är Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Tieto Healthcare & Welfare AB, Alkit Communications AB och Skyresponse AB.
Projektet utgår från det behov av tjänster – inklusive mobila lösningar – som finns när en individ vårdas i hemmet eller på vård- och omsorgsboende.
En viktig del i satsningen är ett aktivitetslabb, Human Health and Activity lab. Där ska forskare, studenter och övriga intressenter kunna mötas för att tillsammans utveckla tekniska lösningar, som exempelvis produkter, tjänster och smarta och användarvänliga miljöer, på ett tidigt experimentellt stadium.
– Projektet är öppet för samverkan mellan fler företag och organisationer, som tillsammans ska lägga grunden för samverkansmiljön. Det är första gången som vi samverkar med företag i partnerskap och tanken är att deras kompetenser ska bidra till att hitta fler intressanta utvecklingsprojekt.
Projektet, som startar i januari 2018 och ska pågå i tre år, finansieras av de deltagande parterna, Tillväxtverket samt Luleå kommun. Hälften av finansieringen kommer från den regionala utvecklingsfonden.
Human Health and Activity lab är en satsning som nyligen beviljats 1,8 miljoner från Luleå tekniska universitets labbfond och Kempestiftelserna för att köpa utrustning till att bygga upp en innovativ forsknings- och utbildningsmiljö. Under våren 2018 kommer upphandling och inköp av utrustning att ske och målet är att börja använda laboratoriet hösten 2018.

Comments are closed.