Dioder från Chalmers i avancerad vädersatellit

Chalmers nanotekniklaboratorium, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, har fem år utvecklat Schottkydioder som möjliggör mottagare för vädersatellitprojektet MetOp. Det är ett av de största projekt som den europeiska rymdorganisationen ESA genomför.