Annons

Släng din gamla tjock-TV

Andelen TV och bildskärmar med katodstrålerör minskar inom återvinningen. Det konstaterar El-kretsen, som är ett nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier.