Annons

Direkt mätmetod för differentiell kapacitans

Glen Brisebois och Arthur Alfred Roxas, Analog Devices, visar här hur man direkt kan mäta differentiell kapacitans på ingångarna till en operationsförstärkare.