Digitalt temperaturstyrd ugn

Noggrant temperaturreglerade ugnar används bland annat för frekvensbestämmande komponenter (t ex kvartskristaller). Tillämpningarna finns t ex inom marknaderna för flyg, bil, biomedicin, försvar och halvledarsektorn. Oven Industries Inc visar nu en färdig, digital lösning.