Revolutionerande framdrivning av fartyg

ABB presenterar ett revolutionerande koncept för framdrivning som avsevärt ökar fartygets effektivitet. ABB Dynafin för elframdrivning efterliknar rörelserna hos en valfena för maximal effektivitet och möjliggör ny fartygsdesign.

ABB Dynafin bryter ny mark för att öka effektiviteten i sjöfartsindustrin. Det innovativa konceptet är inspirerat av de dynamiska rörelserna hos en valfena och är resultatet av över ett decenniums forskning, utveckling och testning. ABB uppskattar att den första prototypen står klar 2025.

Det nya framdrivningskonceptet består av en elmotor som driver ett stort hjul som roterar i måttliga 30–80 varv per minut. Vertikala blad, som vart och ett styrs av en egen motor och styrsystem, utgår från hjulet. De kombinerade rörelserna från hjul och blad genererar framdrivning och styrkraft samtidigt, vilket möjliggör banbrytande drifteffektivitet och fartygsprecision.

En oberoende studie av ABB Dynafin från OSK-ShipTech A/S av designen av ett passagerarfartyg som utrustats med olika framdrivningslösningar har verifierat besparingar i energiförbrukningen för framdrivning med upp till 22 procent jämfört med konventionell konfiguration av framdrivningssystem. Detta kan leda till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Som en del i ett elektriskt framdrivningssystem är konceptet också helt kompatibelt med batterier och bränsleceller.

Det nya framdrivningskonceptet, som initialt är tillgängligt i effektområdet 1–4 MW per enhet, är särskilt effektivt för medelstora och mindre fartyg, inklusive färjor för passagerare och fordon, stödfartyg som arbetar vid havsbaserade vindkraftsparker samt yachter. Genom att minska vibrationerna och bullernivåerna ger systemet en bättre komfort för passagerare och besättning. Dessutom ger framdrivningskonceptet överlägsen manövrerbarhet och positionering, dvs. kapaciteten för fartyget att upprätthålla önskad position och färdriktning.

Comments are closed.