Utvärdera lysdiodens ljusstyrka med SMU

SMU står för Source Measuring Unit. Den typen av kombinerad källa/mätenhet är utmärkt för att karakterisera ljusstarka lysdioders egenskaper, skriver Jun Kurita, HSTD R&D Project manager, och Stewart Wilson, European Business Manager for Semiconductor Parametric Test Systems, båda inom Agilent Technologies.

LED-lampor ökar kraven på drivkretsen

Kraftiga lysdioder håller på att bli en populär lösning för många belysningstillämpningar som drivs av elnätet. Jeff Gruetter marknadsingenjör inom kraftprodukter hos Linear Technology Corporation, går in på de nya krav på drivkretsar som ställs och på hur dessa bör utformas.

OTN tar över efter SDH i transportnät

SDH har varit det dominerande protokollet för transportnät under de två senaste decennierna. På senaste tiden har dock OTN tagit över som det populäraste protokollet för transportnät.David Kirk, Director of Marketing, Communications Business Unit, Exar jämför här dessa båda protokoll i syfte att ge ett perspektiv på hur och varför OTN har ersatt SDH.