USAs lagar om konfliktmineraler påverkar elektronikindustrin i EU

Att USA har fått igenom en lag om hantering av konfliktmineraler leder till att EU nu börjar planera för nya förordningar. Lars Wallin, IPC European representative, ger här en bakgrund.

Den amerikanska Obama-administrationen upptäckte i början av sin första ämbetsperiod att ett flertal olika väpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo (DRC) finansierade sina vapenköp på den internationella vapen marknaden med mineraler från gruvor i östra DRC. Konflikten, med inslag av överträdelser av internationella krigslagar, är resultatet av ett vanstyre under diktatorn Mobutu Sese Seko ledning som har pågått i decennier, krig under 1990-talet och mord på president Laurent Désiré Kabila 2001. Regeringen och presidenten har dock hittills haft mycket svårt att uppfylla sina löften till det kongolesiska folket om fred, stabilitet och utveckling, vilket kräver nya vapen.

Metallerna används över allt
Att USA-baserade företag under många år varit med och tjänat en hel del pengar på de vapen som använts i DRC krigen var inte särskilt betungande för Obama administrationen. Istället är det så att DRC-mineralerna guld, tenn, tantal och volfram fanns i en mängd elektronik produkter som mobiltelefoner, datorer och bilar plus många andra högteknologiska apparater som alla moderna homo sapiens idag inte klarar sig utan. Organisationer, verksamma i kampen för mänskliga rättigheter var inte sena att påpeka att det elektroniska medium som denna berättelse kan läsas på, kanske hyser en blodig hemlighet genom att apparaten innehåller ämnen som har underblåst brutalt våld i Afrika.

Skurkstämplad elektronikindustri

Elektronikindustrin pekades snabbt ut som skurken i detta sammanhang genom att guld finns både på mönsterkort och i komponenter. Tantal är huvudbeståndsdel i alla kondensatorer och tenn är som bekant en dominerande metall i alla lödfogar, speciellt efter införandet av RoHS 2006.
Det politiska systemet i USA insåg snabbt att något måste göras och det kan inte uteslutas att det fanns en viss revanschlusta i Washington för att rycka åt sig initiativet efter det att EU lyckats dominera miljöarbetet med alla sina direktiv i form av RoHS, EUP och REACH.
Lagarbetet inleddes 2011 och leddes av Senator Brownback och kongressledamoten McDermott som utarbetade lagförslaget om konfliktmineraler och som ingår i avsnitt 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform och den amerikanska konsumentskyddslagen. Arbetet avslutades med att lagen om konfliktmineraler antogs i augusti 2012.
Innebörden av lagen är att företag noterade på den amerikanska börsen måste (per lagstiftning) årligen deklarera ursprunget av tenn, tantal, guld och volfram i sina produkter. Även om de flesta europeiska företag inte direkt regleras av regeln, så har dessa företag globala kunder som kommer att kräva information om huruvida produkterna de tillhandahåller och sätter på den amerikanska marknaden innehåller konfliktmineraler eller inte. Den första rapporteringen skall ske i maj 2014 för produkter som tillverkats under året 2013.

Trubbig miljölagstiftning i EU

Den miljölagstiftning som elektronikindustrin i snart ett decennium levt under, har visats sig rätt trubbig. Mycket få företag som satt olagliga produkter på EU marknaden har blivit fällda i en domstol. Skälen har varit att risken för upptäckt är försvinnande liten samt att uppsåt i lagens mening är svårt att bevisa.
För att ta bly som ett exempel så gäller ett generellt ett totalförbud med ett antal undantag. Så om det finns bly i en elektronik produkt blir den olaglig om den som sätter produkten på EU marknaden inte kan referera till något existerande undantag.
Inom konfliktmineralområdet blir bevisbördan att visa ursprunget på tennet i lödfogarna betydligt svårare i och med att tenn från Demokratiska republiken Kongo (DRC) ser exakt likadant ut samt har lika kemiska sammansättning som tenn från Kina, Indonesien, Peru, Brasilien och Bolivia. Som ytterligare lök på laxen så har det kinesiska intresset för Kongo och dess naturtillgångar ökat dramatiskt de senaste åren genom kinesiska investeringar i stora infrastrukturprojekt i utbyte mot koncessioner i den lukrativa gruvnäringen. Frågan blir då: Var är ursprunget på det guld, tenn och tantal som finns i de EU elektronikprodukter som producerats i Kina och säljs inom EU?

Amerikanska lagen på plats
Nu, när den amerikanska lagen om konfliktmineraler är på plats, börjar också EU att planera för förordningar i och med att anhängare av multinationella insatser i FN, OECD, EU och Europaparlamentet (MEP) driver på för EUs lagstiftning och reglering inom området konfliktmineraler. I januari 2013 meddelade EUs handelskommissionär Karel De Gucht att han har för avsikt att skapa ett initiativ runt konfliktmineral. EU-kommissionen höll ett offentligt samråd från mars till juni 2013 i ärendet.
Senast höll MEP (Member of the EU Parlament) Judith Sargentini en konferens om konfliktmineraler och dess lagstiftning i Europaparlamentet och har planerat en hearing till den 17 september, 2013.
De Gucht uppges överväga en rapporteringsskyldighet för konfliktmineraler när en produkt säljs för första gången inom EU. Dessutom, i syfte att undvika att peka ut en viss region eller land och avleda verksamheten till andra områden utan att lösa problemen, avser EU att täcka ett större geografiskt område än avsnitt 1502 av US Dodd-Frank Wall Street Reform och konsumentskyddslagen vilka är begränsade till Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder. Dessutom är det troligt att fler material än tenn, tantal, volfram och guld kommer att ingå i ett EU-direktiv angående konfliktmineraler. Förväntningen är att en sådan EU lagstiftning kommer i slutet av 2013.
Vilka krav kommer nu att ställas på alla företag inom elektronik området i Sverige och Europa, dels på grund av USAs nya konfliktmineralslag, dels på kommande EU-direktiv. Vad skall företagen göra för att följa reglerna?
För att räta ut alla dessa frågetecken höll IPC, en global branschorganisation för elektroniktillverkning, en konferens den 23 oktober 2013 i Bryssel för att hjälpa europeiska företag att navigera i denna nya skog av internationella lagar och förordningar. Deltagarna gavs full insikt i hur den amerikanska lagstiftningen påverkar EU-företag, om EUs kommande lagstiftning rörande konfliktmineraler samt vad ledande elektronik företag nu gör för att följa dessa.
För mer information om USA och EU konfliktmineraler lagstiftning, besök IPC hemsida www.ipc.org/conflict-materials .

 

Comments are closed.