Ytterligare 3 500 får gå från Nokia

En nedläggning av fabriken i Cluj i slutet av 2011, neddragningar inom företagets Supply Chain Operations och synergier genom samordning av dotterbolaget Navteq med företagets verksamhet inom social location services innebär att ytterligare 3 500 anställda tvingas sluta sina anställningar vid Nokia.

Dessa personalneddragningar är utöver de som aviserades i april i år.

För att uppnå bättre skalfördelar och komma närmare kunderna kommer fabriken i Cluj (Rumänien) att läggas ner vid årsskiftet och produktionen flyttas till Asien. Den åtgärden tillsammans med justeringar i företagets Supply Chain Operations beräknas beröra cirka 2 200 anställda.

Ytterligare runt1 300 anställda får gå när Nokia samordnar verksamheten vid dotterbolaget Navteq med företagets verksamhet inom social location services till en ny affärsenhet benämnd Location & Commerce. Den här verksamheten planerar Nokia koncentrera till Berlin (Tyskland) Boston (USA), Chicago (USA) och stänga sin verksamhet i Bonn (Tyskland) och Malvern (USA).

Nokia kommer också att se över sin tillverkning i Salo (Finland), Komarom (Ungern) och Reynosa (Mexiko). Nokia räknar med att ha klarare bild av eventuella personalneddragningar vid dessa orter under det första kvartalet 2012.

Comments are closed.