Vodafone säljer

Vodafone meddelar att de säljer av sitt 3,2-procentiga innehav i China Mobile Limited. Vodafone förväntar sig en kontant ersättning på cirka 4,3 miljarder pund efter skatt och transfereringskostnader från affären.

Vodafones avsikt är att cirka 70 procent av nettointäkterna kommer att återföras till aktieägarna genom ett återköpsprogram och resten användas för att minska koncernens nettoskulder.

Comments are closed.