Ungskontrollerad kristalloscillator med mycket lågt fasbrus

QOV-20 är en serie OCXO (Owen Controlled Crystal Oscillator) vas oscillatorkonstruktion vid 100 MHz centerfrekvens resulterar i ett fasbrus som ligger på -172 dBc vid 100 kHz offset och på -160 dBc vid 1 kHz offset.

Oscillatorn kan fås med frekvenser mellan 80 MHz och 130 MHz. Den är kapslad i en kåpa med måtten 36×27 mm enligt europastandarden IEC C008. Men det går även att få oscillatorn i andra typer av kapslar, t ex för ytmontering.
Oscillatorn förbrukar 1 W och matningsspänningen är nominellt 12 V, men tack vare god inre spänningsreglering tillåter den stora variationer i matningsspänning.
Temperaturstabiliteten lovas ligga inom ±50 ppb inom området -20 till +60°C, men på förfrågan kan andra temperaturområden fås.
Konstruktionen utfördes vid IQD FOQ GmbH. Kristallen har SC-snitt (Stress Compensated) och är kapslad i en kallförsluten HC43-kåpa. Denna har visat sig utsätta kristallen för mycket mindre stress än vad den ofta vanligare multipunktsupphängda kristallen  utsätts för vilket ger en direkt påverkan på oscillatorns fasbrus nära centerfrekvensen. Den använda drivkretsen påverkar mest  fasbruset längre bort.  Men de båda ytterligheterna interagerar så det behövs en balans mellan dessa i konstruktionen.
Typiska tillämpningar är i militäritära digitala kommunikationssystem, i system för satellitkommunikation för kommunikation mellan markstation och satellit, i GPS-system, i faslåsta signalkällor för mikrovåg och i syntesbaserade frekvensgeneratorer för mätinstrument.

 

Comments are closed.