Annons

Mångmiljonsatsning på forskarskola för AI

KK-stiftelsen beviljar Örebro universitet 21,6 miljoner kronor för att starta företagsforskarskola inom AI och robotik. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen 51,8 miljoner kronor.

Artificiell intelligens för bättre diagnostik

Inom medicinsk bildbearbetning efterfrågar man ständigt högre beräkningskraft för att kunna få ut visuell information med högre kvalitet, allt för att ge klinikerna möjlighet att ställa snabbare och mer noggranna diagnoser och utföra mer skonsam kirurgi. Genom att utnyttja artificiell intelligens (AI) kan dessa möjligheter i hög grad förbättras i framtiden. Vilken roll spelar embedded-datorteknologi […]