Speed Identity anlitar Kitron

Kitron ASAs dotterbolag Kitron AB i Jönköping har ingått ett treårigt ramavtal, värt 30 miljoner under tre år,  med Speed Identity AB. Produktionsstart planeras ske mot slutet av året. Avtalet omfattar produktion av Speedy Identitys biometriska identifieringssystem och relaterade tjänster.

Det svenska företaget Speed Identity, dotterbolag till Speed International AB, är en global leverantör av utrustning för biometrisk datafångst. Biometrisk datafångst används av myndigheter för kontroll av rese- och ID handlingar och där man behöver ha en hög säkerhetsnivå. Flygplatser, kärnkraftverk, företag och skolor är exempel på platser där man vill kunna styrka en persons identitet genom biometrisk datafångst. En persons unika karakteristika kroppsegenskaper ger en identitet som kan verifieras. Det kan handla om fingeravtryck, igenkänning av ett ansikte, igenkänning av synliga ådror och ögon.
– Närheten till leverantören samt effektiviteten och flexibiliteten som Kitron visar i alla processer, i tillägg till Kitrons tekniska erfarenhet inom optik, var viktiga faktorer när vi valde Kitron som ny leverantör för våra produkter, säger Ulf Berg, VD på Speed Identity AB.
– Vi är mycket nöjda över att Kitron har valts som leverantör av Speed Identity i en mycket kvalificerad upphandlingsprocess, och att vi har ingått ett långsiktigt ramavtal. Vi ser fram emot att starta produktionen i slutet av året, säger Nils-Gunnar Fransson, försäljnings- och marknadschef på Kitron AB.
Speed Identity har sina ursprungliga rötter i företaget Snabbfoto som grundades 1958 för att ta fram fotoautomater för officiella dokument som pass, nationella ID-kort och körkort.
Dagens system är betydligt mera kvalificerat. Såhär kan ett informationsflöde se ut vid exempelvis en passkontroll:
* Från en databas hämtas tillämpliga data.
* En bild tas av ansiktet. Operatören verifierar identiteten.
* Fingeravtryck tas. Operatören verifierar identiteten.
* Den undersökta verifierar data via signatur på en läsplatta.
* Alla biometriska data kvalitetssäkras i systemet.
* Kompletta och kvalitetssäkrade digitala biometriska data skickas till produktionsdatabasen.
Biometriska data fångas upp via terminalen G3X, som vi ser på bilden ovan. Den fotograferar ansiktet, läser av fingeravtryck och har en läsplatta för att fånga in signaturen.

 

Comments are closed.