Samarbete för säkra embeddedsystem

Allt strängare standarder för funktionell säkerhet och fortsatta krav på kortare utvecklingscykler skapar nya utmaningar för dem som utvecklar industriell utrustning. Samtidigt ökar behoven av allt mer integrerade lösningar med färre komponenter och program som är enklare att använda.

För att möta de här utmaningarna, har Freescale Semiconductor och embedddedföretaget MicroSys Electronics GmbH, inlett ett samarbete för att skapa branschens mest integrerade utvecklingsplattform för funktionssäkerhet. SafeAssure-kit (miriac-EK5744) har utvecklats av MicroSys och är konstruerat för att påskynda och förenkla utvecklingen av industriell utrustning som måste uppfylla viktiga standarder för funktionell säkerhet. Det högt integrerade kitet minskar komponentredundansen, ger lägre styckkostnader och gör att utvecklingen av nästa generations industriella säkerhetstillämpningar som fabriksautomation, transport, flyg och försvar går snabbare.
Miriac-EK5744 är en optimerad plattform för utvärdering, design och utveckling av prototyptillämpningar som ska uppfylla säkerhetsstandarder som Europeiska kommissionens Maskindirektiv 2006/42/EC, säkerhetsstandarderna IEC 61508 (2010) och 62061 (2005) och ISO-standarden 13849 (2008). MicroSys och Freescale arbetar dessutom tillsammans med den internationella certifieringsorganisationen TÜV SÜD för en konceptbedömning av miriac-EK5744.

Comments are closed.