Radiotestare med IEEE 802.11ac

Rohde & Schwarz radiotestare CMW500 kan nu emulera WLAN-nät enligt standarden IEEE802.11ac

Genom att komplettera den etablerade testplattformen CMW500 med programvaran CMW-KS656 kan den genomföra alla tester som krävs för produkter med flera inbyggda trådlösa gränssnitt – inklusive tester av interoperabilitet.
Många tillverkare av WLAN begränsar sin provning till konventionella accesspunkter för WLAN. Det är dock inte möjligt om man till exempel vill testa samexistens av enheter som samtidigt kommunicerar över WLAN och andra trådlösa tekniker. Men med tillgång till protokollstacken i programvaran CMW-KS656 blir detta möjligt.

I signaleringsmod kan användare nu använda CMW500 radiokommunikationstestare till att analysera mer än RF-egenskaper hos sändare och mottagare: De kan testa applikationer och snabbheten hos en WLAN-uppkoppling under realistiska förhållanden enligt standarden IEEE 802.11ac.

Interoperabilitetstest med bara ett testinstrument
R & S CMW500 bredbandiga provutrustning för radiokommunikation kan användas för att analysera även mycket komplexa sekvenser, till exempel för att mäta avlastning av trafiken med LTE-WLAN eller analysera interferensproblem hos testobjektet.

Interferensstörningar mellan enheter bör elimineras så långt som möjligt. De kan inträffa när flera trådlösa tekniker drivs parallellt, till exempel när WLAN och mobilnät båda aktiveras på en smartphone eller surfplatta. Testscenarierna hjälper utvecklare och konstruktörer att lösa problem i tidiga faser av produktutveckling.

Comments are closed.