Prevas satsar på produktionslogistik

Prevas tar nu steget och startar ett Center of Excellence för produktionslogistik i Göteborg.

Produktionslogistik är ett område som fått en allt större betydelse i industrin. Detta i takt med ökade krav på kortare leveranstider och kvalitetsäkerhet, en mer flexibel produktion och inte minst krav på mindre kapitalbindning.
– För att hjälpa våra kunder att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal expertcenter. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar, säger Christer Ramebäck, affärsområdeschef på Prevas.
Processer och flöden är viktiga nyckelbegrepp i produktionslogistiken. Det handlar om att styra, övervaka och optimera var en vara finns i produktionen, samt vart och hur varan ska förflyttas i efterföljande steg av produktionskedjan. Utmaningarna består bland annat i att se till att flöden, lagerhållningar och förflyttningar utformas och utförs så effektivt som möjligt.

Comments are closed.