Ny radar ska minska antalet olyckor

En ny radarsensor ska bidra till att minska antalet olyckor mellan tåg och fordon i plankorsningar samt minska antalet skadade och döda i trafiken. Sensorn tas fram inom ramen för ett Vinnovafinansierat projekt av Denso, Qamcom, Amparo och Acreo Swedish ICT.

Quamcoms radarövervakningssystem. Licens: Creative commons.
Foto: Quamcom AB

Plankorsningsolyckor mellan tåg och bil minskar inom EU och leder varje år till cirka 1 500 dödsolyckor samt orsakar stora materiella skador och trafikförseningar. Samtidigt visar järnvägsstatistik från Transportstyrelsen att antalet allvarligt skadade ökar i Sverige.  Antalet bilister som dör i trafiken minskar medan antalet döda och skadade bland oskyddade trafikanter – fotgängare, cyklister och motorcyklister – ökar. Nu ska Denso, Qamcom, Amparo och Acreo Swedish ICT gemensamt utveckla nästa generations radarsensorer för en säkrare trafik.

I Sverige har Trafikverket satt en nollvision för både bil- och järnvägstrafik och EUs åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020 vill halvera antalet dödsolyckor på Europas vägar under de kommande tio åren. Enligt Acreo är samhällets och marknadens behov av både effektivare ITS (intelligenta transportsystem) och ADAS, system för avancerad förarassistans (Advanced Driver Assistance Systems) därför mycket stort. Målet för det nya FoI-projektet, kallat 79 GHz UWB Imaging Radar Sensor, är att utveckla effektivare radarteknik för en säkrare trafik.

– Marknaden för fordonsradarsensorer för ADAS växer kraftigt för varje år. Men dagens system som nyttjar 24 GHz- och 77 GHz-bandet har tydliga bandbreddsbegränsningar. En övergång till 79 GHz-bandet medger ett flertal fördelar, såsom förfinad upplösning och möjlighet för flera sensorer runtom bilen att samutnyttja ett frekvensband, säger projektledaren Jan-Olov Axelsson, Denso.

Om ett drygt halvår kommer Qamcom/Amparo att leverera sina första 77 GHz radarsystem för övervakning av plankorsningar till Trafikverket. Detta system skall främst förhindra tågurspårningar orsakade av kollisioner mellan tåg och fordon.

– Med ett bredbandigt 79 GHz radarsystem, som vi nu ska börja utveckla, bjuds en uppsjö prestandaförbättringar som bland annat medför ökad personsäkerhet, enklare installation samt ett förbättrat interferensskydd. Ett sådant system passar även perfekt för många andra typer av trafikövervakning, säger Johan Lassing, vd på Qamcom Technology AB.

Enligt Acreo har ett stort antal EU-länder godkänt användningen av W-bandet för radar och USA kommer, mycket troligt, också att öppna frekvensbandet för fler tillämpningar inom kort. Radarsensorer, komponenter och system som fungerar med bredare bandbredder vid högre frekvenser har många fördelar. Med en ökad effektbandbredd når övervakningssystemen längre och kvaliteten, och precisionen i identifieringen av hinder, ökar markant. Dessutom innebär högre frekvenser att mikrovågskomponenter och antenner blir små. Den nya tekniken förväntas därför bli billigare än dagens system.

– En annan fördel, när man byter till det högre frekvensbandet, är möjligheten att ta fram en global standard för en multifunktionsradarsensor som stöder alla ADAS- och ITS-program, från långdistans- till kortdistansapplikationer, säger Michael Salter, Acreo Swedish ICT.

Företagen i projektet har alla erfarenhet av FoI inom teknikområdet och representerar hela värdekedjan från teknikutveckling till produkt-och driftsättning. Projektet finansieras med 4 miljoner kronor inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram Smartare Elektroniksystem och ska pågå till augusti 2017.

Kortfakta om projektet 79 GHz UWB Imaging Radar Sensor:

Projektet avser att konstruera en hårdvaruplattform med tillhörande mjukvaruplattform (med sofistikerad signalbehandling och följning) för en ultra-wideband (UWB) radarsensor inom frekvensområde 76-81 GHz. I projektet kommer flera 79 GHz radar-prototyper konstrueras. Till detta görs signalbehandling anpassad till UWB radar tillsammans med adekvata kalibreringsmetoder.
Förväntade resultat: Signifikant förbättrade säkerhetsegenskaper gällande radar för semi-autonoma till autonoma fordon såsom bilar och jordbruksmaskiner, trafikövervakning (järnvägskorsningar), anläggningsmaskiner. En väsentligt förbättrad avståndsupplösning och minskad känslighet för interferens jämfört med dagens radarsensorer (24 GHz och 77 GHz).

Comments are closed.