Ny IC blockerar bakströmmar

Silego Technology, en utvecklare av konfigurerbara blandsignal-produkter, lanserar nu en bakströmsblockerare till sin produktportfölj dubbelkanaliga, fristående integrerade kraftswitchar för låga spänningar. Den har dubbla, fristående kanaler som vardera kan leverera maximalt 4,5 A och har ett värde på RDS (On) på16 mΩ.

IC:n, döpt till SLG59M1603V, är enligt företaget optimerad för kraftdistribution med en skena (rail) avsedd för dubbla matningar till två laster eller sekvensering för låga spänningar (från 1 V till kretsens matningsspänning, VDD) där strömflöden från last till kraftkälla inte kan tillåtas. IC:ns matningsspänning (VDD) anges till intervallet 2,5 – 5 V.

Företaget använder sin egen, patenterade CuFET-teknik för att hantera kontinuerliga belastningsströmmar på upp till 4,5 A per kanal. Med interna laddningspumpar, urladdningskretsar på utgången och separat On/ Off-styrning är båda kanalerna i SLG59M1603V helt oberoende av varandra. Därmed kan varje kanal i kraftomkopplaren konfigureras för olika tillämpningar för kraftförsörjning utan att påverka driften av den andra kanalen. Båda kanalerna kan också kombineras parallellt för högre strömmatning upp till maximalt 8,5 A eller vad som är specificerat beroende på kapslingens totala värmeavgivning.

IC:n finns tillgänglig nu och kommer i en 1,0 x 3,0 mm STDFN-kapsel med 14 ben och är specificerad för temperaturområdet från -40 till 85°C.

Några tekniska data:
RDSON: 16 mΩ per kanal
Kontinuerlig lastström: Upp till 4,5 A per kanal
VDD spänningsområde: 2,5 V till 5,5 V
Spänningsintervall till skena: 1 V till VDD
Bakläckström i Off-läge: 0,5 µA
Justerbar inrusningsström/ Vut Slew Rate Control  via extern Kondensator
Överhettningsskydd
Matningsström: 50 µA
Strömförsörjning i Off-läge: 1 µA
Snabb, intern urladdningen

Comments are closed.