Mycronic planerar för 2 miljarder i omsättning

Från årets uppskattade 1,2 miljarder (±50 tusen) kronor i omsättning är steget till 2 miljarder stort. Affärsplanen innebär bl a köp av företag, finansierade av ökad belåning. Sveriges kanske mest utpräglade high-tech-företag kan komma att växa kraftigt.

(Foto: Brian Bredstrup, Magnus Elgquist)
Företaget Mycronic, som bygger på en tidigare sammanslagning av Mydata och Micronic, har under de senaste fyra åren haft en omsättning som pendlar kring 1,2 miljarder kronor. Lena Olving, vd för Mycronic och med en tidigare karriär inom Saab, tänker genomföra ett rejält lyft med sikte på att nå 2 miljarder kronor i omsättning.
– Vi arbetar på en växande marknad, värd totalt 1 678 miljarder (2013) US-dollar, säger hon med hänvisning till en analys som Prismark har genomfört.

Lena Olving, vd för Mycronic

Verksamheten anpassades tidigt till en internationalisering där 98 procent av produkterna går på export! Ca 2200 kunder finns i 50 länder som täcks via dotterbolag och distributörer. 520 anställda finns i 11 länder, varav ungefär en tredjedel arbetar med produktutveckling.
– Jag är imponerad över denna tidiga internationalisering, säger Lena Olving.
I planen för att nå målet 2 miljarder i omsättning ligger att söka efter nya kunder och nya marknader.
– I högre grad än tidigare måste vi arbeta närmare våra kunders kunder, t ex tillverkare av mobiltelefoner.
Affärsmålet innebär dock inte enbart att öka omsättningen utan även vinsten. Därför sätter man nu upp program för att minska kostnaderna. I Sverige och övriga Europa finns idag en stor bas av underleverantörer.
– Vi kommer att ställa om för att ta in lågkostnadsländer.

Obelånat företag
– I ett möte i februari satte vi upp målet att nå 2 miljarder kronor i omsättning inom ramen för en planeringscykel, säger Per Ekstedt, CFO.

Per Ekstedt

I planen ligger att nå en EBIT som överstiger 10 procent av nettoförsäljningen över en affärscykel (EBIT =  vinsten före räntor och skatt, dvs skillnaden mellan intäkter och rörelsekostnaderna).
– Historiskt sett ligger vi en bit från detta.
Tidigare har inte företaget haft en siffra för EBIT som legat över 1 i mer än två på varandra följande kvartal. Nu har företaget haft fem kvartal och orderingången är fortsatt god: Kvoten order/fakturering (book-to-bill) ligger för närvarande på 1,56.
Lena Olving varnade dock för att dra alltför höga ”växlar” på det rådande läget eftersom marknaderna för maskritare och ytmonteringsmaskiner är starkt cykliska och för närvarande samverkar positivt.
Mycket pengar i kistan är utan tvekan en styrka när konjunkturerna växlar. Kassan har historiskt pendlar kring 250 miljoner kronor (ca -100, +200 miljoner).
Det kan i sig be en bas för att växa organiskt, men nu anser styrelsen det vara läge att låna för att försärka kassan inför en expansion genom ta över företag. Om dessa kommer att vara konkurrenter eller ha kompletterande verksamheter är inte något Mycronic offentliggör i dagsläget.
– Vi har varit överkapitaliserade, förklarar Per Ekstedt.

Vinstvision

Arbetet med att långsiktigt uppnå vinst arbetar Charlott Samuelsson, SVP operational excellence, med.

Charlott Samuelsson

Hennes funktion av ”operational excellence” kom till inom ledningsgruppen under juni 2014. En viktig del av arbetet blir att utnyttja informationsteknik för affärsutveckling. Lönsamheten skall stärkas genom att försöka förenkla produkter och tillverka vissa delar i lågkostnadsländer.
– Vi vill nu göra det som även andra bolag har gjort.
I de systematiska förändringsarbetet i att nå tillväxt och lönsamhet ingår kontinuerliga uppföljningar, mätbar ”tracking” och förändringar av ledningsarbetet genom stödprocesser.

Ökande världsmarknad
Som nämndes omsatte världens elektronikmarknad 1 678 miljarder dollar år 2013. Prismark ser en förväntad marknadstillväxt av 3,8 procent per år under åren 2013-2018.
Mindre glädjande är prognosen för Europas elektronikindustri som väntas stiga med 1,2 procent per år. Tillväxten ligger främst i Asen med 5,3 procents tillväxt årligen, medan världsdelen Amerika (Nord-, Syd- och Mellanamerika) får 2,9 procent tillväxt per år.
– Stora sektorer av elektronikmarknaden har uppnått mognadsfas och den framtida tillväxten förväntas ligga i fas med ländernas BNP, säger Niklas Edling, SVP operations and strategic product management.

Niklas Edling

Hittills har mobiltelefonerna varit den starkaste drivkraften inom elektronikindustrin, men utvecklingen ser nu ut att mattas av. Den största potentialen finns i stället i Internet of things, kroppsnära bärbar elektronik, fordonselektronik och LED-lampor. Det senare området förutspås en explosionsartad utveckling.
En ny utveckling kan bli fönsterlösa flygplan, för att spara vikt. Fönstren i planet ersätts av displayer (som kan göras lättare) som kan visa utsikten eller information/underhållning. En sådan utveckling skulle gynna Mycronics affärsområde för mönsterritare där Mycronic är världsledande på mönsterritare för mycket stora format.

Cyklisk SMT-marknad

Robert Göthner, ansvarig för affärsområdet SMT (ytmontering) inom Mycronic ser nu 70 procent av världsmarknaden för maskiner för ytmontering ligga i Asien. Enbart Kina står för 50 procent av världsmarknaden!
I Nordamerika och i Europa finns dock mycket av den blandning av låg- och mellanstor produktion finns.
63 av världsmarknaden avser högvolymproduktion, 29 procent medelstor produktionsvolym och 8 procent småserieproduktion. Mycronics styrka ligger i snabbt och flexibelt omställbara maskiner för små och medelstora serier.
– Marknaden för SMT-maskiner är höggradigt konkurrensutsatt. Det har lett till konsolideringar och sammanslagningar.

Robert Göthner

Han nämner som exempel att Sony sålde sin SMT-verksamhet till Yoki, Hitachis och iPuls verksamheter slogs samman med Yamaha.
SMT-marknaden varierar cykliskt och Robert Göthner beskriver de senaste årens drastiska utveckling såhär:
– 2009 sjönk marknaden med 50 procent och under 2012/2013 med 40 procent. I år tror vi på 15 till 20 procents uppgång totalt.
Han konstaterar att Mycronic påverkats mindre än marknaden generellt tack vare sina egenskaper.
–Vi ser ofta att kunderna bara utnyttjar 20 procent av maskinernas kapacitet. Vi är dock bäst på att reducera flaskhalsar i produktionen. Ofta kan vi lösa uppgiften med två personer i stället för konkurrenternas kanske fem personer.
Marknaden påverkas av ett allt ökande tryck på kostnadsminskningar, en ökad mix av kortare serier, höjda krav på ”just-in-time”, ökad komplexitet hos komponenter och ett större spann mellan små och stora komponenter där de minsta kan vara 0,1×0,2 mm. För att förstå hus små dessa är kan man tänka sig att de fyller upp en matsked. Runt 100 000 får plats!
Den största marknaden för Mycronic är Nordamerika, följt av Tyskland, Frankrike och Skandinavien. Inom vissa segment växer den nu i Kina.
Mycronic har sålt fler än 4500 maskiner till totalt 2200 kunder.

Jet-printing

Mycronic var pionjär då man lanserade sin maskin MY500 för ”jet-printing” av lodpasta. Enligt ett obekräftat rykte har man idag uppskattningsvis levererat mellan 250 och 500 maskiner.
– Vi har förhoppningar om att området kan växa rejält, säger Simon Sandgren, marknadschef för affärsområdet SMT.

Simon Sandgren

Jet-print skall inte jämföras med dispensering – jet-printing är 2 – 10 gånger snabbare. I volymtillverkning kan tekniken aldrig konkurrera med stencilteknik. Men jet-print är överlägsen teknik där man snabbt växlar mellan olika produktioner. Omställningen gör med enbart mjukvara, om man inte behöver en annan lodpasta. I så fall byts bara lodpastakassetten ut.
En annan stor fördel med att använda jet-printing är då det förekommer komponenter av olika storlek på kortet där kanske allt från stora BGA-kapslar och minsta passiva komponenter används på ett gemensamt kretskort.
– Om vi lyckas med en vidareutveckling från MY600 öppnar sig en stor marknad för oss, säger Simon Sandgren. På sikt kan jet-print komma att bli lika stort område som SMT för oss.

Mönsterritning

Mycronics mönsterritare arbetar på en mycket smal marknad, med få aktörer. Mycronic är världsledande på att rita mönster för mycket stora bildskärmar – upp till 1,8×2 m!
Kraven på precision är nästan ofattbart svåra. Orsaken är att ögat upptäcker mycket små systematiska fel.
Magnus Rådberg, SVP business area PG, berättar att noggrannheten ligger på 1 nm.

Magnus Rådberg

För att illustrera hur litet det är ger han några ungefärliga jämförelser: Ett hårstrå har diametern 100 nm, röda blodceller 8 nm, bakterier 0,8 µm, virus 100 nm och hemoglobin 20 nm.
– På en sekund växer ett skäggstrå 6 nm, berättar han.
Mycronics ritare Prexision-80 måste hålla en noggrannhet på under 1 nm under hela den tid mönstret ritas.
– Det innebär t ex att vi måste ta hänsyn till det luftflöde som bildas runt rörliga delar.
Som bas används det ytterst stabila materialet cerodur. I maskiner med något mindre krav använder man svart granit.

 

Comments are closed.