Marknadsförändringar spås för laddstationer

Marknaden för infrastrukturen kring elektrisk laddning av fordon har stor potential för tillväxt under de kommande åren, rapporterar IMS Research. Marknaden för laddstationer i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) förväntas växa från mindre än 5000 enheter till mer än 4,5 miljoner enheter om 10 år, med försäljningsintäkter som beräknas uppgå till 10,4 miljarder dollar 2021.

Den här förutspådda, snabba uppbyggnaden lockar ett brett spektrum av företag som vill ta en andel av marknaden. För närvarande har tre leverantörer inom EMEA en beräknad 54-procentig andel av marknaden. Ledaren Schneider Electric uppges ha dubbelt så stor marknadsandel i Europa som nummer två och tre: Pod Point och ABB. Detta bör dock inte ses som ”status quo”, enligt IMS Research.

Helena Perslow, senior marknadsanalytiker på IMS Research förklarar i ett pressmeddelande: "EMEA-marknaden har några unika egenskaper som kommer att påverka konkurrenssituationen i framtiden. För det första består Europa av flera enskilda länder som envar har inhemska leverantörer som försöker ta lokala marknadsandelar. För det andra har en snabb adoption av laddningsstandarden CHAdeMO gjort det möjligt för leverantörer att enbart fokusera på snabbladdare för att få en betydande marknadsandel. Slutligen: Allmännyttiga företag spelar en viktig roll i Europa. Elföretag kan äga och installera sina egna nät, vilket har föranlett en del, särskilt i Tyskland, att aggressivt driva på denna strategi. Dessa stora elbolag har skapat en boom på marknaden för EVSE-leverantörerna.”

Men det kommer inte att bli ”lekande lätt” för de små EVSE-leverantörerna. För närvarande är det enligt IMS Research svårt att få tillräcklig avkastning på offentliga laddstationer med nya oprövade affärsmodeller, få elektriska fordon på vägarna, och regeringars minskande intresse och finansiering. Detta – i kombination med att stora multinationella företag, inklusive GE, Siemens, Schneider och Eaton gått in på marknaden under 2011 – bör göra det svårare för mindre, inhemska leverantörer under de kommande åren, enligt IMS.

– Om inte dessa små leverantörer lyckas nå en uppgörelse med en OEM om att leverera på en specifik marknad för ”hemladdare”, kommer de sannolikt att trängas ut från marknaden under de närmaste åren, säger Helena Perslow avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.