Infineon tyngs av Qimonda

Infineon rapporterade förlust på 396 miljoner euro i sista kvartalet orsakad till stor del av Qimonda, minnestillverkaren där Infineon äger 77,5 procent. Räknar man bort Qimonda skulle vinsten ha blivit 65 miljoner.

Qimonda förlorade 433 miljoner euro på sjunkande priser för RAM.

Omsättningen för kvartalet  sjönk med 25 procent till 1,6 miljarder, men exkluderas Quimondo blev omsättningen 1,09 miljarder euro en ökning med 14 procent.

Försäljning till kommunikationsmarknaden ökade med 51 procent med ökning  både för  mobilterminaler och infrastruktur. Men  totala resultatet  dras ned beroende på nedgång av leveranser till bilindustrin,  industri och mulltimediamarknaden.  Försäljning till mobiltelefonmarknaden hjälptes upp genom övertagandet av LSI’s kundbas.

Försäljning till bilindustrin sjönk med 9 procent till 743 miljoner euro. 

För år 2008 är Infineon försiktig och indikerar sjunkande försäljning till mobitelefonmarknaden beroende på nedgång för vissa plattformar. Bilsegmentet visar något sjunkande siffror, men man  tror på att telekommunikationsmarknaden kommer att ta fart från tredje kvartalet med en ökning av 25 till 30 procent

Comments are closed.