Imint och Addiva sluter samarbetsavtal

Mjukvarubolaget Imint och teknikkonsultbolaget Addiva har gjort en avsiktsförklaring för samarbete inom ramen för Addivas ekosystem. Imints teknik för videoförbättring och videoanalys görs tillgängligt för Addivas kundprojekt inom teknisk systemutveckling.  Imint får via samarbetet förstärkt leveransförmåga genom tillgången till Addivas expertis. Samarbetsavtalet är ett första steg i en affärsmässig relation som planeras att fördjupas.

Imints mjukvara för förbättrat beslutsstöd genom video har identifierats som värdefull i många industriella tillämpningar, och bolaget har inte på egen hand fullt ut kunnat utveckla potentialen i detta segment.
– Vi har länge önskat få en ändrad kundbalans, med större fokus på den civila marknaden, säger Andreas Lifvendahl, VD på Imint. Vi har anat många relevanta industriella användningsområden och med samarbetet med Addiva har vi på kort tid fått ett antal mycket konkreta projekt på bordet. För oss är Addiva en optimal partner, med både industriellt nätverk, kundernas tydliga förtroende och en stark förmåga att ta sig an komplex systemutveckling.
Addiva startade 2006 i Västerås, och har sedan dess varit i kraftig tillväxt. Bolaget bedriver idag verksamhet i Västerås, Stockholm och Ludvika. Addivas expertis finns inom bred industriell och teknisk systemutveckling, med kompetenser inom till exempel systemarkitekttur, industridesign, elektronik, programmering, elkonstruktion, Automation och produktion. Addiva har ungefär hundra anställda, och de större namnkunniga svenska industriföretagen på kundlistan.

Comments are closed.