Embeddedkurser under hösten

Nohau presenterar under hösten ett antal kurser inom kravhantering, utveckling och test av embeddedsystem.

Några av kurserna är:
* Test-Driven Development and Unit Testing, Göteborg 2 oktober
* Using C++ in Embedded Systems, Göteborg, 8-10 oktober
* C-Programing for Embedded Systems. Part II, Göteborg 22-24 oktober
* Android Kick-Start, Göteborg 5-6 november
* C++ Level 2 – Introducing C++11, Göteborg 12-14 november
* Embedded Linux Device Driver Training, Göteborg 26 november

Comments are closed.