Cybaero lanserar nya helikoptrar

Cybaero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar (UAV:er) med tillhörande sensorsystem, har presenterat en serie nya produkter, döpt till APID ONE. Företaget har också fått en första order på helikoptersystem kopplat till en tidigare avtalad rambeställning från kinesiska AVIC.

I produktserien ingår tre olika helikopter-modeller som kan användas för antingen militära, civila eller räddningeinsatser.

– Vi har sett en snabb ökning av efterfrågan inom flera olika användningsområden under en lång tid nu. Som ett resultat har vi utvecklat en ny produktlinje baserad på den kompetens och erfarenhet vi har samlat på oss genom åren, säger Mikael Hult, vd för Cybaero.

APID ONE uppges ge Cybaero större anpassningsmöjligheter för försvarskunder och användare på den civila och kommersiella marknaden, vilket ska stärka Sybaeros konkurrenskraft på den globala marknaden.

Serien består av tre olika modeller:

Defence, vilken vänder sig till försvarskunder och kan användas för anti-ubåtsoperationer och underrättelseverksamhet eller övervakning av skyddsklassade enheter eller känsligt gods.

Rescue, som är avsedd för att genom en snabb insats kunna rädda liv och fast egendom. Den kan också användas för brandövervakning, söka efter försvunna personer på land eller till sjöss, vid natur- och miljökatastrofer och vid trafikolyckor. Genom ett tilläggskonfigurering går det också att starta från och landa på fartyg.

Ranger, som kan användas för att inspektera kraftledningar, vattenlediningar och olje-pipelines och industrianläggningar samt skogsinventeringar, miljöforskning och övervakning av trafik med mera. Den kan enligt Sybareo utrustas med en Doppler-laser (LIDAR) eller en syntetisk aperturradar (SAR) som gör det möjligt att "se" ett mål trots dimma eller en snöstorm.

Kinaorder
Cybaero, meddelar samtidigt att de fått sin första avropsorder på fem helikoptrar inklusive tillhörande sensor från kinesiska AVIC. Ordern avser SybAeros nya modell Ranger.

I juli 2014 meddelade Cybaero att man fått en rambeställning med ett garanterat minimivärde på 700 till 800 miljoner kronor och som löper under åtta år från ett företag inom Avionic Industry Corporation of China (AVIC).

Ramavtalet innebär att AVIC köper minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och minst 50 fler system under de följande fem åren. Cybareo har nu också fått en exportlicens från ISP som avser deras första order.

Comments are closed.