65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

En ny typ av seende robot, nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, undervattenspositionering för fritidsdykare och utveckling av teknik som gör det möjligt att automatiskt översätta flerstämmig musik till noter. Det är några av de utvecklingsprojekt som VINNOVA finansierar inom satsningen Forska&Väx.

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas.
– Det är ofta svårt för små företag att få finansiering för innovationsprojekt med hög risk, därför behövs den här typen av innovationsstöd, säger Carl Naumburg, programledare på VINNOVA. Bland de projekt vi nu finansierar finns många med stor potential som kan leda till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster i framtiden.
Ett av projekten som får finansiering är en ny typ av seende robot, som är mer standardiserad, enklare att använda och som har större flexibilitet än de som funnits tidigare, något som kan få stor betydelse för verkstadsindustrin i Sverige.
Ett annat exempel är en ny nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, som kan styras med nerv- och muskelsignaler.
Andra projekt som får finansiering är undervattenspositionering för fritidsdykare, utveckling av teknik för översättning av flerstämmig musik till noter och en ny typ av rotorblad för vindturbiner med bättre prestanda.

Följande 53 företag får dela på sammanlagt 65 miljoner kronor:
LC-Tec Displays AB, Dalarnas län, 1 502 000 kr, Elektriskt styrbart ND-filter för kameraapplikationer.
Sjögårdsvik AB, Hallands län, 1 282 000 kr, ”Den smarta produktionscellen” som tjänst – pilotfall laserhybridsvvetscell.
Gearwheel AB, Jönköpings län, 1 906 865 kr, Unik växlingslösning för marknadens samtliga modeller av rullstolar.
Gipeco AB, Jönköpings län, 3 000 000 kr, Utveckling av gröna kemikalier av förnyelsebara råvaror.
Svensk Industriautomation AB, Jönköpings län, 797 230 kr, Seende robotar som är enkla att använda och tillverka skapar tillväxt i högkostnadsländer.
Miljösmarta hus i Småland EF, Kronobergs län, 434 000 kr, Miljösmarta Hus i Småland ska utveckla en produkt som med enbart solenergi genererar både värme och kyla till små och medelstora fastigheter.
Solutions for Tomorrow AB, Kronobergs län, 2 514 200 kr, Miljövänligt och effektivt batterisystem godkänt för medicinteknisk utrustning.
Adenovir Pharma AB, Skåne län, 600 000 kr, Trisialinsyra (SA-3) som potentiell läkemedelskandidat för behandling av adenovirusorsakad ögoninfektion (EKC).
Clean Air Technologies i Helsingborg AB, Skåne län, 1 385 000 kr, Skapa hållbar energi och miljö genom optimerad omvandling av fjärrvärmeverk till kraftvärmeverk.
Combain Mobile AB, Skåne län, 1 178 700 kr, Global inomhuspositionering med hög noggrannhet.
Compacta AB, Skåne län, 1 500 000 kr, Operation i steril miljö – utan gränser.
Hans Andersson Plastics AB, Skåne län, 490 000 kr, Återvinning i ett slutet kretslopp genom kunskapsöverföring mellan bolag och branscher i värdekedjan.
Winfoor AB, Skåne län, 397 306 kr, En ny typ av rotorblad för vindturbiner som kan ge väsentligt bättre prestanda än dagens.
Alzecure Discovery AB, Stockholms län, 2 615 650 kr, Utvecklande av en unik terapi för att återställa/återuppbygga skadade områden i hjärnan för behandling av neurologiska sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom.
Biocrine AB, Stockholms län, 540 000 kr, Utveckling av mikrosystem för in vivo studier av cellulär signalering med ögat som plattform.
Dametric AB, Stockholms län, 703 500 kr, Energisnålare produktion av pappersmassa med hjälp av konduktansprofilmätning.
Doremir Music Research AB, Stockholms län, 1 475 000 kr, Projektet innebär en unik revolution i att korrekt översätta flerstämmig musik till digitaliserade noter, dvs en ”Google Translate” för musik.
Edimia Education AB, Stockholms län, 600 000 kr, Heltäckande digitala läromedel som förenklar lärarens vardag och får fler elever att nå kunskapsmålen.
FFT Pharmaceuticals AB, Stockholms län, 805 240 kr, Utveckling av en metod som möjliggör enkel oral behandling av migrän med propofol.
HWQ Relining Systems AB, Stockholms län, 1 350 000 kr, Relining av Fjärrvärmerör, kostnadseffektiv och miljövänlig renoveringsmetod för fjärrvärmenätet.
JonDeTech Sensors AB, Stockholms län, 500 000 kr, Helt unik, kostnadseffektiv, IR-sensor (minst i världen) för beröringsfri registrering av närvaro, rörelse, värmeflöden och överhettning, för alltifrån konsumentelektronik till medicinteknik.
Karo Bio AB, Stockholms län, 1 031 825 kr, Östrogenreceptor beta som målprotein för behandling av multipla cancerformer.
Med Universe AB, Stockholms län, 300 000 kr, En digital plattform som tillåter sjukvårdens olika intressenter att dela, lära av, och interagera kring simulerade patientfall.
Proximion AB, Stockholms län, 2 879 000 kr, Utveckling av fiberoptiskt system för distribuerad temperatur- och nivåmätning i stålindustrin medförande direkta ekonomiska och miljömässiga förtjänster.
Scandinavian Centriair AB, Stockholms län, 257 000 kr, Klimatvänlig och effektiv processgasrening för kafferosterier.
Search-A-Patent Sweden AB, Stockholms län, 650 000 kr, Sökperfektion för de innovativa.
Solveco AB, Stockholms län, 1 297 500 kr, SoftOx – miljövännlig, effektiv desinfektion mot sporer, bakterier och virus.
Starcounter AB, Stockholms län, 2 368 170 kr, Utveckling av ett SQL baserat frågespråk som kan föra samman grafer, dokument, relationer och objektmodeller i en kommersiell databas.
Sumline AB, Stockholms län, 1 650 000 kr, Personaliserat medieinnehåll för en global mobil publik.
Synphora AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Den första farmakologiska behandlingen av alla tre symptom (1) yrsel, (2) hörselnedsättning och (3) tinnitus vid Menières sjukdom som drabbar innerörat.
Widespace AB, Stockholms län, 3 000 000 kr, AdSounds; en marknadsplats för Rich Audio Advertising som möjliggör helt nya upplevelser inom musik, streamingtjänster, för lyssnare och varumärken.
Young & Skilled AB, Stockholms län, 1 260 000 kr, En öppen plattform för att dela strukturerad samt ostrukturerad produktinformation baserat på den växande API-ekonomin.
Airwatergreen AB, Uppsala län, 384 000 kr, Ett språng för den globala fukthanteringsmarknaden.
UMV Coating Systems AB, Värmlands län, 500 000 kr, Industrialisering av forskningsresultat gällande förnyelsebara barriärer.
Envigas AB, Västerbottens län, 500 000 kr, Förenklad process för framställning av Biokol.
Limes Audio AB, Västerbottens län, 1 423 900 kr, Talförbättringsmjukvara för högtalande kommunikation i stereo.
Addiva AB, Västmanlands län, 865 864 kr, Bredbandsradar för säkerhetskritisk detektering och positionering.
Okapi Finance International AB, Västmanlands län, 1 250 000 kr, Verktyg för att öppna vägen till finansiella tjänster för människor utanför banksystemet.
Cellectis AB, Västra Götalands län, 3 004 255 kr, Cellterapier via storskalig odling av pluripotenta stamceller.
Cipherstone Technologies AB, Västra Götalands län, 489 600 kr, Sensorer för ökad trafiksäkerhet vid mindre energiförbrukning.
Integrum AB, Västra Götalands län, 5 000 000 kr, Nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel.
Inuheat Group AB, Västra Götalands län, 1 597 000 kr, Interaktiv plattform med generellt gränssnitt för kostnadseffektiv inbyggnad av aktivt värmesystem i kläder.
Källbergs Industri AB, Västra Götalands län, 275 000 kr, Innovativa naturliga äggingredienser för majonnäs.
LumenRadio AB, Västra Götalands län, 2 000 000 kr, Storskaliga och tillförlitliga radionätverk för fjärrstyrning.
Mann Teknik AB, Västra Götalands län, 1 000 705 kr, Innovativ tankkoppling med integrerad break-away för global flygindustri.
Promimic AB, Västra Götalands län, 243 000 kr, 3D-printing av nedbrytbart bensubstitut  möjliggör utveckling av individanpaassade implantat för rekonstruktion av förlorad benvävnad
Radish AB, Västra Götalands län, 260 000 kr, Samla bilderna av dig från dina vänners telefoner.
Scicross AB, Västra Götalands län, 420 000 kr, Innovativa metoder för att minska läkemedels risk för oönskad immunogenicitet.
Shapecompanion AB, Västra Götalands län, 400 000 kr, Figuracy gör det enklare och roligare att shoppa kläder.
Toleranzia AB, Västra Götalands län, 800 000 kr, Unik behandling för den sällsynta muskelsjukdomen Myasthenia Gravis.
Aqwary AB, Östergötlands län, 1 190 000 kr, Undervattenspositionering för fritidsdykare.
DP Patterning AB, Östergötlands län, 1 042 000 kr, Skapande av elektriska kretsmönster på folielaminat genom revolutionerande tillverkningsteknik.
Ecospark AB, Östergötlands län, 1 100 454 kr, Utveckling av nytt emitterande material för tillverkning av kostnadseffektiva LED-paneler för allmänbelysning inom hem och kontor.

Comments are closed.