500 MSa per sekund i fyra kanaler

Det svenska företaget Strategic Test AB har utvecklat en ny generation PCIe-kort för instrumentering. Det första kortet i serien har fyra 14 bits A/D-omvandlare som klarar 500 MSa/s.

Kortet med fyra kanaler heter UF4e-4451-x8. Det finns också ett kort med två kanaler. Båda har 250 kHz bandbredd.
Inhämtade data lagras i en 4 Gbyte stor buffert  som kan läsas ut med mer än 3 GByte/s via PCI Express x8Gen 2.
För att optimera datalagring och bussöverföring kan repetitiva signaler lagras i två separata segment genom att nyttja ”multiple recording”-mod med parallell dataöverföring. Möjligheten passar väl i radartillämpningar. UF4e-kortet har även andra insamlingsmoder som ”single-shot”, streaming (FIFO), segmenterad (multiple recording), grindad (gated sampling) eller kombinationen av segmenterad insamling av fasta signaler parallellt med långsam men kontinuerlig datainspelning (ABA-mod). Alla triggerhändelser kan tidsstämplas. Klockan för tidsstämpling bygger antingen på de interna klockkretsarna eller på inmatning från en extern referenskälla.

De fyra (eller två) kanalerna är helt separerade och innehåller en A/D-omvandlare per kanal liksom sin egen förförstärkare med hög precision. Varje förstärkare kan konfigureras separat via mjukvara. Med mjukvaran kan man välja ett av sex inmatningsområden (±200 mV upp till ±10 V) över 50 ohm eller 1 Mohm ingångsimpedans. Ingången kan vara AC- eller DC-kopplad. Dessutom kan ett lågpassfilter aktiveras för att undertrycka högfrekventa störande signaler.
UFe-korten har triggerkretsar som gör att man kan AND- eller OR-kombinera två externa triggerinmatningar med kanaltrigger på varje kanal. Triggerkanalerna kan programmeras för flank, nivå, fönster eller pulsbredd.

Synkronisering med Star-hub
Upp till åtta UF4e-kort kan köras synkront i ett system. Som option kan en Star-hub-modul distribuera klocka och triggsignaler mellan korten. Star-hub-modulen kan kombinera alla triggkällor hos samtliga anslutna kort vilket gör det möjligt att använda vilken som helst av triggkällorna för att starta en händelse i hela systemet. Konstellationen gör att man samtidigt kan samla in 32 kanaler med 500 MSa/s och 14 bit upplösning.
Under 2013 planerar StrategicTest att lansera ytterligare modeller, med 16 bit A/D-omvandlare och 130 MSa/s eller 250 MSa/s insamlingshastighet.

Mjukvara
Kortets funktioner stöds av programvaran UltraFast SBench 6 . Den kan hantera flera Gbyte stora signaler och körs i ”native mode” under Windows eller Linux, båda med 32 eller 64 bit.

Det första snabba mätkortet för PC från StrategicTest kom 1989. Idag omfattar produktområdet mer än 200 kort i industristandarderna PCI Express, PCI, 3U PXI och 6U Compact PCI. Korten har funktioner som oscilloskop/digitaliserare, arbiträra vågformsgeneratorer, höghastighets digitala I/O och digitala mönstergeneratorer.

Comments are closed.