350 miljoner till nya forskningsprojekt

Forskningsprojekten avser utveckling av ny teknik, bland annat för överföring av energi till elfordon, test av längre och tyngre fordon, säkerhetssystem som hanterar trötthet hos föraren och bättre testmetoder vid produktion, enligt Vinnova.

Det är innehållet i några av de 64 projekt som nu ska finansieras inom programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.

Projekten som nu beviljats stöd finns inom FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet, Energi & Miljö och Hållbar produktionsteknik. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft, skriver Vinnova i ett pressmeddelande.

Bland annat finansieras följande projekt:

Drowsy Driver
– AB Volvo, Autoliv, Trafikverket, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och VTI får 2,6 miljoner för nästa generations säkerhetssystem för hantering av förartrötthet. Projektet ska utveckla nya rutiner för återkoppling och uppföljning riktad till förare och operatörer samt bättre tekniker för robust och precis detektion av förartrötthet. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

Non-hit Car and Truck
– Volvo Personvagnar, AB Volvo, HiQ, Epsilon, Delphi/Mechel AB och Chalmers får 36,7 miljoner för att utveckla specialistkunskap inom fordonssäkerhet och hantering av kritiska trafiksituationer. Detta för att stödja Volvogruppens vision om noll olyckor med Volvoprodukter. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

Slide In-teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon – Volvo Powertrain AB får 24 miljoner kronor för att, i samarbete med Scania, Bombardier, Volvo Car, Saab Automobile, Elways AB, Svenska Elvägar AB, Vattenfall och Trafikverket, utvärdera metoder för att överföra elektricitet mellan väg och fordon. Målet är att eldrift av vägfordon både ska medföra en kraftig reduktion av användningen av fossila drivmedel samt en total minskning av energianvändningen från transportsektorn. Det vill säga en förenklad och effektivare användning av förnybar energi. Program: Energi&Miljö.

Oförstörande testmetoder för produktion
– KTH, i samarbete med bland annat Scania och Swerea, får 4,5 miljoner kronor för att testa metoder för oförstörande provning direkt vid produktionslinorna för att undersöka komponenterna utan att störa produktionsflödet. Dagens förstörande tester gör produkterna osäljbara, är dyra och kan dessutom ge felaktiga slutsatser eftersom bara vissa komponenter undersöks. Program: Hållbar produktionsteknik.

DUO2 – test av tyngre och längre lastbilar – Volvo Technology, i samarbete med flera leverantörsföretag, får 8,3 miljoner för att utveckla och testa olika fordonskombinationer (lastbil – kärra – kärra samt dragbil – semitrailer – dolly – semitrailer) och utföra fältprov i trafik mellan Göteborg och Malmö. Detta för att möjliggöra en radikal minskning av CO2-utsläppen, genom tyngre och längre lastbilar samt att på så sätt minska antalet körda lastbilskilometer. Program: Transporteffektivitet.

Non-hit Car and Truck – Volvo Personvagnar, AB Volvo, HiQ, Epsilon, Delphi/Mechel AB och Chalmers får 36,7 miljoner för att utveckla specialistkunskap inom fordonssäkerhet och hantering av kritiska trafiksituationer. Detta för att stödja Volvogruppens vision om noll olyckor med Volvoprodukter. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel. Under 2009 finansierades 156 projekt.

Comments are closed.