1,5 procent ingenjörer arbetslösa

Arbetslösheten bland ingenjörer har ökat långsamt men stadigt sedan årsskiftet och är nu uppe i 1,5 procent. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport.

– Nivån är fortfarande måttlig sett över längre sikt. Men ökningstakten, ungefär en tiondels procentenhet per månad, är jämförbar med den vid förra lågkonjunkturen, säger Sveriges Ingenjörers arbetsmarknadsutredare Olle Dahlberg.

I augusti 2009 hade 1 437 medlemmar ersättning från Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA), vilket motsvarar 1,5 procent. Samma månad förra året var andelen 0,7 procent.

Andelen har ökat stadigt sedan december 2008, då nivån var nere på rekordlåga 0,6 procent. Som högst var den uppe i 3,4 procent, i september 2004.
I samtliga län ökade andelen ersättningsfall jämfört med augusti 2008. Av storstadslänen ligger nu Västra Götaland högst med 2,0 procent medan Skåne och Stockholm båda stannade på 1,4 procent. Lägst i landet ligger Västmanland på 0,8 procent.

– I övriga Norden är bilden snarlik den i Sverige, med ungefär en fördubbling av arbetslösheten sedan augusti förra året. Ökningen har dock skett från olika nivåer och Norge ligger lägst med 1,4 procent.

För civilingenjörer med utblidning inriktad på data var arbetslösheten i Sverige i augusti i år 1 procent, de med examen på teknisk fysik & elektro 1,2 procent, teknisk fysik 1,2 procent och för elektroingenjörer 1,5 procent. För högskoleingenjörer var motsvarande siffror för dataingenjörer 1,2 procent och för elektroingenjörer 2 procent, enligt rapporten från Sverigers Ingenjörer.

Comments are closed.