Annons

VNA klarar 70 kHz till 220 GHz i ett enda svep

VectorStar ME7838G Broadband VNA från Anritsu uppfyller kraven för karakterisering i framtida system för RF- och mikrovågskommunikation. Anritsu kommer nu att demonstrera instrumentet på tre institut och universitet i Europa under 2020.

Demonstrationerna – i Schweiz, Frankrike och Sverige – kommer att visa upp Anritsus nya bredbands-VNA VectorStar ME7838G, som klarar att utföra mätningar från 70 kHz till 220 GHz i ett enda svep. ME7838G, tillsammans med MPI:s 200 mm probstation, möjliggör mätningar på wafern ända upp till höga mmWave-frekvenser för att ge en noggrannare karakterisering av mätobjekten.

Den första demonstrationen äger rum under juli och augusti på ETH Zurich på The Institute of Electromagnetic Fields (IEF) i Schweiz, som forskar på våg- och partikelegenskaper hos elektromagnetiska fält vid alla frekvenser.

Från den 21 september kan demonstrationen ses på Université Grenoble Alpes på Centre Interuniversitaire de MicroElectronique et Nanotechnologies (CIME) i Frankrike, vid deras institution för RF-enheter och fotonik. I november visas den på Chalmers Tekniska Högskola på deras institution för mikroteknologi och nanovetenskap.

Bland de viktigaste egenskaperna finns:

* Det bredaste frekvensområdet, upp till 220 GHz, utbyggbart till 1,1 THz
* Eliminerar den tidskrävande, komplicerade felaktiga sammankopplingsprocessen över RF, och mmWave-bandöver
* Modulär uppbyggnad så att systemet kan växa efter behov
* Minskar risken för fel vid extrapolering av vågledarband under modelleringen

Leave a Reply