Annons

Utökat samarbete kring Robust fiber

Rejlers Sverige AB och STF Ingenjörsutbildning AB, STF inleder samarbete om utbildning för Fiberoptisk nätprojektering inom konceptet Robust fiber som förvaltas av Svenska Stadsnätsföreningen.

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och Internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid.
Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät.
Det råder idag stor brist på projektörer för Fiberoptiska nät. Därför erbjuds nu en kurs dels för att öka kompetenser och för öka kvalitén i projekteringen.
Kursen erbjuds branschen för att uppnå intentionerna med konceptet Robust fiber.
Kursen är en tiodagarsutbildning som syftar till att utbilda Fibernätsprojektörer, baserat på inom branschen gemensamt framtagna anvisningar och riktlinjer för Robust fiber.
Dessa anvisningar beskriver minimikrav på förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.
Kursen fokuserar på de SKA-krav som fastställts för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät.
Efter genomgången kurs, kan deltagaren genomföra planering- och projekteringsarbete för fiberanläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.
Konceptet Robust fiber är ett branschgemensamt samarbete initierat av PTS, Post- och Telestyrelsen som syftar till att säkerställa att robusta fiber- och bredbandsnät byggs i Sverige.
Robust fiber förvaltas av Svenska Stadsnätsföreningen på uppdrag av PTS och branschen aktörer.

Comments are closed.