Annons

Uppkopplad elcentral för bostadshus

Resi9 och Wiser Energy från Schneider Electric är ett normsystem som tillsammans med en app gör det möjligt för kunden att få full kontroll på husets energianvändning. Det går också att övervaka enskilda laster. Händer något oväntat larmas husägaren oavsett var i världen han eller hon befinner sig.

08schneider01

Resi9 är ett system som består av en kapsling, normapparater, Wiser Energy som sitter i skåpet, samt en gratisapp. Att kunna övervaka enskilda laster är något nytt på marknaden. Denna funktion ger husägaren en stor trygghet då de får kontroll på elen även när de är på semester eller i sommarstugan och blir larmade om något går sönder som t ex värmepannan eller frysen.
För att funktionen Wiser Energy ska fungera behöver man komplettera med en Powertag, som mäter elförbrukningen på alla olika laster. Powertagen och appen ”pratar” sedan med varandra via en gateway som heter Wiser Energy. Denna ser till så att man får ett larm i telefonen om det uppstår problem med någon av lasterna.
I samband med lanseringen av Resi9 har Schneider Electric även tagit fram ett konfigurationsverktyg: eDesign. Det är ett verktyg som gör att elcentralen väldigt enkelt konfigureras och man sparar som elektriker därmed rejält med tid. Med hjälp av eDesign får man följande dokument: frontlayout, materialspecifikation, enlinjeschema, kretsschema, gruppförteckning samt säkringslist med symboler. Dokumenten kan sedan lagras i molnet med hjälp av QR-koden på centralen och är därmed enkelt åtkomligt för husägaren i framtiden.

Comments are closed.