Annons

Universal Robots växer med 72 procent

Ökad efterfrågan på cage-free, användarvänliga, samverkande robotarmar (cobots) till ett rimligt pris har gett Universal Robots en avkastning på 170 miljoner USD (1,125 miljarder DKK) under 2017 – en ökning med 72 % jämfört med 2016.

Universal Robots årliga resultat översteg 2017 målet på 1 miljard DDK som ställdes upp 2013. Resultatet beror inte minst på företagets vinst på 54 miljoner USD under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 61 % jämfört med samma period ett år tidigare. Det är det bästa kvartalet någonsin. Rörelseresultatet mer än fördubblades från 9 % under 2016 till 19 % under 2017.

Comments are closed.