Annons

Startups möter storföretag på Sveriges Innovationsriksdag

I samband med Sveriges Innovationsriksdag arrangeras matchmaking för startups och storföretag för att skapa nya förutsättningar och affärsmöjligheter. Matchmakingen arrangeras tillsammans mellan projektet Ignite Sweden och Swedish Incubators & Science Parks.

– Innovativa företag från inkubatorer och science parks kan erbjuda storföretagen spännande lösningar, tjänster och produkter som de har svårt att utveckla själva eftersom de inte får den kreativa miljön som finns i en inkubator eller science park. Vi ser detta som ett steg i vår branschförenings arbete för att göra det lättare för startups och storföretag att hitta och göra affärer med varandra, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.
Storföretagens intresse för startups är större än någonsin. Medlemsorganisationerna inom Swedish Incubators & Science Parks har under den senaste tiden sett ett antal uppmärksammade affärer där storföretag intresserat sig för och investerat i innovativa företag baserade i svenska innovationsmiljöer. Microsofts investering i Donya Labs, ABBs nya inkubator Synerleap, Ericsson Garage och Googles uppköp av Limes Audio är några exempel som uppmärksammats under senaste året.
Under Sveriges Innovationsriksdag kommer storföretag att matchas ihop med startups, utifrån deras behov och utmaningar. Startups erbjuder lösningar, tjänster och produkter som är relevanta för storföretag och kan leda till samarbeten dem emellan.
Matchmakingen arrangeras av Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med Ignite Sweden som är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt lett av inkubatorerna STING, THINGS och LEAD. Målet är att inleda 10 nya samarbeten och best practice för fortsatta matchningar mellan etablerade företag och startups.
Sveriges Innovationsriksdag arrangeras den 25-26 april i Linköping och Norrköping av Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med LEAD, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park. sverigesinnovationsriksdag.se.

Comments are closed.