Annons

ST och MACOM i samarbete om GaN

Ett avtal mellan bolagen innebär att MACOM nu utökar sina leverantörer: ST kommer att tillverka effekthalvledare för RF i GaN på kiselskivor åt MACOM. Samtidigt kan ST licensiera MACOMs teknik och tillverka sina egna GaN–komponenter på kisel. Det gäller för de RF-marknader som inte omfattas av mobiltelefoner, basstationer och tillhörande tillämpningar inom infrastruktur för telekom.

MACOM förväntar sig tillgång till högre produktionskapacitet för kiselskivor och en förbättrad kostnadsstruktur som positivt kan påverka såväl befintlig produktion av LDMOS i kisel och påskynda acceptansen av GaN på kisel för vanliga marknader.
ST och MACOM har samarbetat under flera år för att kunna lägga GaN på kisel i STs CMOS-waferfab. En provproduktion är att vänta i början av detta år.

– Det här avtalet sätter punkt för vår långa resa mot RF-industrins omvandling till GaN på kisel. MACOM har hittills förfinat och bevisat att GaN-produktion på Si kan genomföras i ganska modesta halvledarfabriker för sammansatta material och till och med nå högre RF-prestanda än vad GaN på SiC ger, säger John Croteau, vd och koncernchef för MACOM. Vi förväntar oss att samarbetet med ST skall göra det möjligt att överföra GaN-innovationer till en kisel-försörjningskedja som ytterst kan betjäna de mest krävande kunderna och applikationerna.

Marco Monti, vd för produktgruppen för fordon och diskreta produkter, ser samarbetet som ett sätt att skapa potential för nya RF-effekttillämpningar tack vare det ekonomiska genombrott som GaN på Si ger.

– Samtidigt som vi kan utöka möjligheterna av RF-applikationer ser vi ännu mer fram emot att kunna använda GaN på kisel i speciellt fordonsapplikationer som plasmatändning i förbränningsmotorer för att ge effektivare förbränning och i RF-belysning för att skapa ett ett effektivare och ekologiskt hållbart belysningssystem.

– När gränsen 0,04 dollar/watt för högfrekventa RF-halvledaranordningar är passerad öppnas stora möjligheter för RF-energimarknaden, säger Eric Higham, chef för Advanced Semiconductor Applications Service vid Strategy Analytics.

– Potentialen hos RF-effektkomponenter finns i hundratals miljoner applikationer. Det är applikationer som kommersiella mikrovågsugnar, bilbelysning, tändning och plasmabelysning med en försäljning som uppgår till miljardtals dollar.

Comments are closed.