Annons

SmiLe får 4 MSEK från Vinnova

SmiLe Incubator har tilldelats maxbeloppet fyra miljoner kronor från Vinnovas nationella excellence-program för svenska inkubatorer. Detta efter att SmiLe har gjort omfattande förbättringar av sina erbjudanden till entreprenörer inom life science.

Efter ett par år ute i kylan har SmiLe åter försetts med högsta kvalitetsstämpeln av Vinnova, som har en total budget för excellensstödet på 28,4 MSEK, varav SmiLe får 4 MSEK fördelat över 2018 och 2019. Inkubatorn stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildningsprogram, kontaktförmedling mellan entreprenörer och experter, investerare, forskare med mera.
SmiLe Incubator, före detta Lund Life science incubator, förlorade sin Vinnovafinansiering vid förra utlysningen (för 2016-2017). Nu har Ebba Fåhraeus som tillträdde som vd 2016 stärkt inkubatorprocesserna och teamet så att SmiLe åter kvalar in, och det med besked.
Lunds kommun är en av huvudmännen för SmiLe Incubator.
– Det är mycket glädjande att SmiLe Incubator får största möjliga utdelning av Vinnova, säger Anders Almgren, ordförande i kommunstyrelsen i Lund. Det är ett tydligt bevis på det arbete som utförs vid inkubatorn och Lunds roll som ledande innovationscentrum.
En miljard SEK i riskkapital har nuvarande och tidigare inkubatorföretag i SmiLe attraherat under de senaste tre åren. I våras gjorde tio bolag med tillsammans över 75 anställda exit ur inkubatorn, och hittills i år har sju entreprenörer tagits emot som nya medlemmar.
– Att vi fick Vinnovamedlen är resultatet av hårt arbete från hela teamet, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe. Tack vare Vinnovastödet har vi nu möjlighet att ytterligare förstärka gruppen och att genomföra fler aktiviteter för bolagen.
SmiLe Incubator har bland annat startat en e-hälsoaccelerator, Health2B, ökat fokus på att stötta bolagen i deras affärsprocesser och deltar i ett antal EU-projekt som handlar om att internationalisera life science-bolag.

Comments are closed.