Annons

Småföretagen växer i Göteborg

Antalet utlandsägda företag ökar i Göteborgsregionen men det är småföretagen som har starkast jobbtillväxt. Samtidigt minskar antalet nystartade företag. Detta framgår av en ny rapport från Business Region Göteborg.


Rapporten Företagande 2018 samlar statistik, fakta och analyser av näringslivet inom en rad områden i Göteborgsregionen – var jobben finns, hur många nya företag som startas och i vilka branscher och kommuner.

– Vi ger en samlad bild av hur Göteborgsregionens företagsstruktur ser ut och hur den har utvecklats fram till 2017, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. Det som presenteras i rapporten är utfallssiffror, det vill säga inga prognoser eller förväntningar utan hårda fakta. Det är därför det dröjer så långt in på det nya året innan man ser riktiga siffror och kan sammanställa materialet.

70 procent av alla anställda i Göteborgsregionen arbetar i privatägda företag, vilket motsvarar drygt 342 000 personer. Den kommunala sektorn är näst störst, med en sjättedel av sysselsättningen. De senaste åren har största delen av de nya jobben skett inom privat sektor. Procentuellt är det småföretagen som visar starkast jobbtillväxt (+2,8 procent) medan företag med 20-199 anställda ökar mest i antal jobb.

– Utvecklingen är ett tecken på en starkare mångfald i Göteborgsregionens näringsliv. Småföretagen som finns växer väldigt bra, både beträffande sysselsättning och omsättning. Det är viktigt att vi har detta kreativa entreprenörskap i regionen, det är alla specialiserade, nischade startup-idéer som täpper till luckor i efterfrågan.

Samtidigt minskar antalet nystartade företag i flertalet av Göteborgsregionens kommuner. Under 2017 startades det drygt 7 300 företag i regionen, vilket jämfört med året innan motsvarar en minskning på cirka 400 nystartade företag. Störst minskning skedde i Göteborg följt av Kungsbacka.

– Det är ett fenomen man ser i hela Sverige. Göteborgsregionen har starkast sysselsättningstillväxt i landet, det innebär samtidigt att nyföretagandet minskar eftersom det är så lätt att få jobb. Högkonjunkturen gör att folk tar anställning hellre än att starta eget.

Utlandsägda företag ökar
2017 fanns 2 378 utlandsägda företag i Göteborgsregionen, en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Norge toppar fortfarande listan över flest utlandsägda företag i regionen. Antalet företag från Danmark och Luxemburg ökade mest mellan 2016 och 2017. Storbritannien är det land som har kraftigast minskning.

85 000 personer är anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Detta motsvarar strax över en femtedel av Göteborgsregionens alla anställda. Flest anställda, drygt 14 000 personer, finns i företag med kinesiska ägare och hänger samman med att Volvo Cars och CEVT är kinaägda.

Fordonsbranschen viktig för export
Totalt exporterades det varor från Göteborgsregionen för drygt 220 miljarder kronor under 2017. Nära hälften av exporten bestod av produkter inom varugruppen ”motorfordon och andra transportmedel”. Även produktgrupperna ”övriga maskiner och tillverkade varor”, ”datorer elektronik och optik”, samt ”kemikalier, läkemedel och plast” utgjorde en stor andel av varuutbytet med världen.

– Vad som är intressant att se är den höga produktiviteten bland Göteborgsregionens varuexportörer, vilka skapar nära dubbelt så mycket exportkronor per sysselsatt i privat sektor jämfört med de övriga två storstadsregionerna, säger Peter Warda.

Göteborgsregionens fem största företag (antal anställda)

1. Volvo Cars 13 175

2. Volvo Lastvagnar 4 275 (hela Volvo Group har cirka 12 300 anställda i regionen)

3. Chalmers Tekniska Högskola 3 225

4. SKF 2 400

5. Postnord 2 375

(Källa: SCB)

Antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 5-länder 2017

1. Norge 410

2. Tyskland 268

3. Danmark 241

4. USA 224

5. Storbritannien 202

(Källa: SCB)

One Response to “Småföretagen växer i Göteborg”

  1. Bra