Annons

Släng din gamla tjock-TV

Andelen TV och bildskärmar med katodstrålerör minskar inom återvinningen. Det konstaterar El-kretsen, som är ett nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier.

02tjocktv

Insamling och återvinning av elavfall ligger för 2016 på fortsatt höga nivåer. Räknar man i antal produkter är det stabilt med föregående år medan totalvikten har minskat något. 132 450 ton eller 13,3 kg per person gör att Sverige ligger i tätpositionen i en jämförelse med övriga Europa. I Sverige sjunker snittvikten successivt på de elprodukter som lämnas in. Det allra tydligaste exemplet ser vi inom insamlade bildrörsprodukter så kallade ”tjock-TV” och monitorer.

– Vi har tidigare varit förvånade över att insamlingen av gamla TV-apparater inte följt samma kurva som nyförsäljningen. Det är uppenbart att människor inte vill slänga saker som fungerar, utan snarare att man hittat nya platser att titta på TV, i källaren, i sommarstugan osv. Men nu verkar det som att de gamla tjock-TV-apparaterna faktiskt börjar tunnas ut i vår insamling och om trenden består bör de inom några år vara i stort sett helt borta, säger Martin Seeger, vd på El-Kretsen.

Målet med El-Kretsens arbete är att ha en trygg och säker hantering av elavfall och att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. Miljömässigt är det en stor vinst att omhänderta uttjänt elektronik som är miljöfarlig i slutna processer och att kunna återföra så mycket nytt material som möjligt till kretsloppet. Fulla transporter och effektiv logistik hjälper också upp miljönyttan.

 

El-Kretsen, är ett nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier i samarbete med landets samtliga 290 kommuner. El-Kretsen har nästan 2000 anslutna kunder, de som omfattas av producentansvaret. Företaget är ett icke vinst-drivande bolag som ägs av 21 branschorganisationer.

Comments are closed.